Etken, Ettirgen, Edilgen

← Önceki (Özel İfadeler) | İçindekiler | Sonraki (Yüceltme ve Tevazu Gösterme) →Eylemlerin Ettirgen ve Edilgen Çekimleri

Bu konuda eylemlerin son iki çekim türünü işleyeceğiz; ettirgen ve edilgen çekimler. Konuyu "Olmazsa Olmaz Dilbilgisi" bölümüne dahil etmek için birçok geçerli sebep bulunsa da biz konuyu "Özel İfadeler" bölümünde ele aldık. Bu haliyle bile "Olmazsa Olmaz Dilbilgisi" bölümü çok büyük, ayrıca ettirgen ve edilgen çekim şekillerinin kullanımı diğer çekim türleri kadar yaygın değil. Ettirgen ve edilgen çekimler öteden beri birlikte ele alınmıştır, biz de buna uyduk. Konumuza eylemlerin ettirgen çekiminden başlıyoruz.

Ettirgen Çekim Nedir?

Eylemlerin ettirgen çekimi genellikle eylemi başkasına yaptırma olayını anlatmada kullanılır; Türkçe'de açtırmak, getirtmek, çalıştırmak dediğimiz gibi. Ancak ettirgen çekimin bazen eylemin yapılmasına izin verme anlamında kullanıldığı da olur. Bu ikinci anlamında ettirgen çekimle birlikte genellikle 「あげる」 ve 「くれる」 eylemleri de bulunur, böylece "yaptırma" mı "izin verme" mi denmek isteniyor kolay anlaşılır.

(1) 全部食べさせた。- Tümünü yedirmek.
(2) 全部食べさせてくれた。- Tümünün yenmesine müsaade etmek.

Özet
Ettirgen yapınının çekim kuralları. Çekimi yapılan eylemler rulu eylem işlevini kazanır.
Örnek rulu eylemler
Yalın HaliEttirgen Hali
食べ食べさせる
させる
信じ信じさせる
させる
起き起きさせる
させる
掛け掛けさせる
捨て捨てさせる
調べ調べさせる
    
Örnek ulu eylemler
Yalın HaliEttirgen Hali
させる
かせる
がせる
ばせる
たせる
ませる
らせる
なせる
わせる
    
Özel Eylemler
Yalın HaliEttirgen Hali
するさせる
くるこらせる

Örnekler

Burada ettirgen çekime birkaç örnek veriyoruz. Bağlamına göre cümlenin anlamı biraz farklı olabilir. Cümlede 「あげる」 veya 「くれる」(ください) varsa anlamı "bir şeyin yapılmasına izin vermek" olur; yoksa cümle "birşeyi birine yaptırmak" anlamına gelir.

(1) 先生学生宿題たくさんさせた
- Öğretmen öğrencilerine çok ödev yaptırdı.

(2) 先生質問たくさん聞かせてくれた
- Öğretmen [birinin] çok soru sormasına müsaade etti.

(3) 今日仕事休ませてください
- Bugün işe gelmememe izin veriniz lütfen. (İzninizle bugün evde dinleneyim.)

(4) その部長は、よく長時間働かせる
- Şu bölümün şefi [işçileri] uzun saatler çalıştırır.

Bir şeyi yapmak için müsaade isterken genelde 「~てもいい」 kalıbı kullanılır (burada görmüştük).

(1) トイレ行かせてくれますか。
- Tuvalete gitmeme izin verir misiniz? (Soru muhtemelen bir gardiyana yöneltilmiş, öyle bir havası var)

(2) トイレ行っていいですか。
- Tuvalete gitsem olur mu? (Tuvaletinizi kullanabilir miyim?)

Edilgen Çekim

Edilgen eylemlerde işi yapan belli olmaz, iş özneye yöneliktir. Yani özne eylemin maduru olur. Japonca'da edilgen eylemlerin kullanımı oldukça yaygın. Makale ve diğer düzyazı çeşitlerinde çok sık kullanılırlar.
Özet
Edilgen çekim rulu ve ulu eylemler için aynı şekilde yapılır. Meydana gelen eylemler rulu eylem işlevindedir.

Örnek Rulu Eylemler
Yalın HaliEdilgen Hali
食べ食べられる
られる
信じ信じられる
られる
起き起きられる
られる
掛け掛けられる
捨て捨てられる
調べ調べられる
    
Örnek Ulu Eylemler
Yalın HaliEdilgen Hali
される
かれる
がれる
ばれる
たれる
まれる
られる
なれる
われる
    
Özel Eylemler
Yalın HaliEdilgen Hali
するされる
くるこられる

Örnekler

(1) ポリッジ誰か食べられた
- Yulaf peltesi biri tarafından yenilmiş!

(2) みんなだと言われます
- Herkesçe tuhaf biri olduğum söylenir.

(3) 速さ超えるのは、不可能だと思われる
- Işık hızını aşmanın imkansız olduğu düşünülür.

(4) この教科書多く読まれている
- Bu ders kitabı çok sayıda insan tarafından okunur.

(5) 外国人質問聞かれたが、答えられなかった
- (Yabancı biri tarafından) soru soruldu ama cevap veremedim.

(6) このパッケージありうるもの全部含まれている
- Bu pakette var olanlar her şeyi içerir.

Edilgen Eylemleri Nezaket Gereği Kullanma

Japonca'nın bir özelliği de dolaylı anlatımın nezaket seviyesini artırmak için kullanılması. Bir cümlede ne kadar dolaylı bir anlatım yoluna gidilmişse, cümle o kadar nazik sayılır. Örneğin eylemlerin çekimi olumsuz olan sorular daha naziktir (「 しませんか?」 sorusu 「しますか?」 sorusuna göre daha kibar). Edilgen eylemler de aynı maksatla kullanılabilir. Eylemi yapan cümleden belli olmadığı için sorunun muhatabı kendisinin eylemden sorumlu tutulduğu hissine kapılmaz. Bir sonraki konumuzda daha üst nezaket seviyelerini de işleyeceğiz.

(1) どうする?- Ne yapacaksın?
(2) どうします? - (nazik hali)
(3) どうされます?- (edilgen nazik hali)
(4) どうなさいます?- (yüceltme hali)
(5) どうなさいますでしょうか?- (yüceltme hali + belirsizlik durumu).
Dolaylı anlatımın dozu arttıkça cümle de pek tabi uzar.

Örnekler

(1) レシートどうされますか?
- Makbuz ne olacak? (aslı: Makbuzu ne edeceksiniz?)

(2) 明日会議行かれるんですか?
- Yarınki toplantıya gidiyor musunuz?

Ettirgen-Edilgen Katmerli Çekimi

Ettirgen-edilgen katmerli çekimi, ettirgen çekimin edilgen çekimle birlikte kullanılmasından meydana gelir. İki çekimin birlikte kullanımına Türkçe şu örnekleri verebiliriz: "kandırıldım", "öldürüldü", "yaptırıldı", "ödettirildi". Burada çekim sırası önemli; eylimin önce ettirgen, sonra edilgen çekimi yapılır. Şunu da belirtelim, katmerli çekimin Türkçe'ye çevirisini muadili çekimle yapmak her zaman uygun olmuyor.
Özet

Örnekler

(1) 朝ご飯食べたくなかったのに、食べさせられた
- Kahvaltı etmek istemememe rağmen, zorla yedirdiler. (Aslı: Zorla yedirildim.)

(2) 日本では、お酒飲ませられること多い
- Japonya'da zorla Sake içirilme olayı çok yaşanır.

(3) あいつ二時間待たせられた
- Herif yüzünden iki saat beklemek zorunda kaldım. (Aslı: İki saat bekletildim.)

(4) 毎日宿題させられる
- Annemle babam bana her gün ödev yaptırırdı. (Aslı: Ödev yaptırılırdım.)

Katmerli Çekimin Kısası

Hayli uzun 「せられる」 çekimi yerine ulu eylemlerle kullanılan daha kısa bir katmerli çekim var. Bu kısa çekime burada konu bütünlügü açısından yer veriyoruz, yoksa öncelikle normal katmerli çekimi öğrenmek lazım. Bu çekimle sadece bir hecelik kısalma elde edilir. Kısa çekim telaffuz zorluğundan dolayı 「す」 hecesi ile biten eylemlere uygulanmaz. Daha uzun olmasına rağmen 「さされる」 yerine 「させられる」 demek daha kolay oluyor.
Özet

Örnekler

(1) 学生廊下立たされた
- Öğrenciyi salonda ayakta tuttular.

(2) 日本では、お酒飲まされること多い
- Japonya'da zorla Sake içirilme olayı çok yaşanır.

(3) あいつ二時間待たされた
- Herif yüzünden iki saat beklemek zorunda kaldım.

← Önceki (Özel İfadeler) İçindekiler Sonraki (Yüceltme ve Tevazu Gösterme) →