Yapıl[ma]ması Gereken Şeyler

← Önceki (Koşullu İfadeler) | İçindekiler | Sonraki (Arzu ve Öneriler) →Zorunlu veya İsteğe Bağlı Eylemlerin İfadesi

Hayatta bazı işler var ki can sıkıcı, sevimsiz olsalar bile yapmak zorundayız, örneğin çöpü atmak, ev ödevimizi yapmak gibi. Bu konumuzda bunun gibi zorunlulukları Japonca'da nasıl ifade ederiz, onu işleyeceğiz. Ayrıca yapmak zorunda olmadığımız işleri de dile getirmeyi öğreneceğiz.

"Yapmamalı", "Etmemeli" Demek İçin 「だめ」, 「いけない」 ve 「ならない」 Sözcüklerini Kullanma

だめ」(駄目) sözcüğünü bilmiyorsak, WWWJDIC sitesinde bunu aratıp [Ex] ile belirtilen bağdan örnek cümleleri incelemek faydalı olabilir. Sitede cümlelerin İngilizce çevirileri var. 「だめ」 sözcüğünün anlamı "sakın"; pek çok farklı kullanımı var. Bu bölümde inceleyeceğimiz diğer iki sözcük 「いけない」 ile 「ならない」. Bunlar da "sakın", "yapma", "etme" anlamındadır. Bu sözcükler ili sıfat olmamalarına rağmen ili sıfatlar gibi davranırlar, çekimleri ili sıfatlarınki gibi yapılır. Kullanımlarını örneklerle inceleyelim.
Özet

(1) ここ入っていけません
- Buraya girmemelisiniz.

(2) それ食べてだめ
- Onu yeme sakın!

(3) 遅くまで電話してならない。
- Akşamları geç saate kadar telefonda konuşmamalısın.

(4) 早く寝てなりませんでした。
- Erken yatmama izin verilmedi.

だめ」、「いけない」 ve 「ならない」 arasındaki farkı şöyle özetleyebiliriz. 「だめ」 rahat tavır benimsenen durumlarda söylenir. 「いけない」 ve 「ならない」 sözcükleri ise biraz daha resmi hava taşırlar. Bunlardan ikincisi herkesin uyması gerektiği yasak ve kuralların anlatımında kullanılır.

Gerekliliğin İfadesi

Bir işin gerekliliğini/zorunluluğunu ifade etmek için yine 「いける / なる」 eylemlerinin olumsuz çekimlerinden ve 「だめ」 sözcüğünden yararlanıyoruz. Ancak olumsuz anlamı kaldırmak için temel eylemi de olumsuz hale getirmemiz gerekiyor. Çivi çiviyi söker hesabı iki olumsuz çekim yanyana geldiğinde "yapmalı/etmeli" olumlu anlamı ortaya çıkıyor. Aslına bakılırsa bir önceki madde başlığında anlatılanla burada söylenen aynı. Japonca, her iki durumda da, bir davranışın yapılmaması gerektiğini, uygun düşmediğini anlatma yoluna giden bir dil. Gerekliliğin olumlanması, davranışın yapılmamasının sakıncasının dile getirilmesiyle yapılır. Bunun ifadesi üç şekilde yapılır:
Özet
  1. Eylemin teli biçiminin olumsuzu + 「は」 ilgeci + だめいけない/ならない
  2. Eylemin olumsuzu + 「と」 ilgeci + だめいけない/ならない
  3. Eylemin olumsuzu + 「ば」 ilgeci + だめいけない/ならない
Birinci örnek cümle çiftimizde bir önceki madde başlığında anlatılan kuralın olumsuz çekimini kullanıyoruz:
(1) 毎日学校行かなくてなりません. - Okula [birgün bile] gitmezlik yapamayız. (Hergün gitmeli.)
(2) 宿題しなくていけなかった。 - Ödevi yapmamazlık edemezdim. (Ödevi yapmalıydım.)

İkinci çift bir önceki konuda işlediğimiz neden-sonuç ilişkisinden faydalanmakta. Bu şekilde kurulan cümleler, neden olarak gösterilen davranışın sakıncalı bir sonuç doğurduğunu anlatırlar. Başka bir deyişle bir davranıştan sakınmak gereğini ifade ederler. Kullanımı kolay olduğundan ve daha kısa cümleler kurabildiğinden bu yapı, tüm ifade seçenekleri arasından, konuşma dilinde en çok tercih edilenidir.
(1) 毎日学校行かないだめです。 - Okula [bir gün bile] gitmemek sakıncalıdır. (Okulu ekme sakın.)
(2) 宿題しないいけない。 - Ev ödevini yapmamazlık etmemeli.

İkinci örnekte olduğu gibi üçüncü örnek çiftte de koşullu ifadeler yer alıyor. Bir önceki konuda değindiğimiz anlam farkı bu cümlelerde de var. Örneklerini verdiğimiz yapılar arasından üçüncüsü en fazla sayıda duruma uygun düştüğünden en geniş kullanım alanına sahiptir. Şunu da altını çizerek belirtelim;「ば」 koşuluyla kurulan cümlelerde eylemin olumsuz çekimi değişmediğinden, sondaki 「い」 her zaman atılır, devamına 「ければ」 eklenir.
(1) 毎日学校行かなけらばいけません。. - Okula hergün gitmezsek olmaz. (Hergün gitmeli.)
(2) 宿題しなければだめだった。 - Ödevi yapmasaydım sakınca doğardı.

※ Bir Saptama

Konunun son kısmında gerekliliğin 「~なかれば」 ve 「~なくては」 kalıpları ile ifadesini işledik. Ne var ki, meydana gelen cümleler uzun olduğundan bu ifade biçimleri konuşma dilinde nadiren kullanılır. Yerine 「と」 koşuluyla kurulan daha kısa cümleler tercih edilir. Nezaket dilinde ise 「と」 koşuluyla kurulan cümleler ağırlıkta. Yine de yazı dilinde 「~なかれば」 ve 「~なくては」 kalıplarının daha çok kullanıldığını belirtelim.

Konuşma Diline Ait [Argo] Kısaltmalar

Heceler biriktikçe birikiyor, "yapma/etme" demek için 8'e varan sayıda heceye gereksinim duyduğumuz oluyor. Yok mu bunun bir kestirme yolu? Var. Ne var ki her yerde kullanılmaz. İşleyeceğimiz kısaltmalar fazlaca laubali, nezaket gerektiren durumlar için uygun değil. Demek ki dikkatli kullanmak lazım. Yine de bunları öğrenmede fayda görüyoruz; Japonya'da, özellikle gençlerin konuşma tarzında, bu kısaltmalar çok yaygın.
Özet
  1. 「なくて」 yerine 「なくちゃ」 kullanma
  2. 「なければ」 yerine 「なきゃ」 kullanma

Kısaltma diye verdiklerimizin uzunluğunda bir fark yok, peki nasıl olacak? Uzunlukları aynı ama, ifadelerin bu biçimleriyle birlikte 「だめいけない/ならない」 sözcüklerini kullanma zorunluluğu yok, oradan kazanıyoruz.

(1) 勉強なくちゃ。 - Ders çalışmaca. (Ders çalışmam lazım.)
(2) ご飯食べなきゃ。 - Karnımı doyurmaca. (Yemek yemeliyim.)

Bazen 「と」 koşul sözcüğü de 「だめいけない/ならない」 sözcükleri yerine kullanılır.
(1) 学校行かない。-Bana okulun yolu gözüktü. (Okula gitmem lazım.)

Son olarak şunu belirtelim, sözcük sonlarındaki 「ちゃ」 sesleri onlara şirin, biraz kadınsı hava verir. 「ちゃん」 sözcüğünü evvelce gördüğümüzden bu sesler tanıdık gelmiştir. 「なくちゃ」 sözcüğü de şirin ve çocuksu bir hava taşır.

Olurun İfadesi

Şimdi de bir şeyin olurunu (isteğe bağlı olmasını) Japonca'da nasıl belirtiyoruz, onu görelim. Kuralın kendisi oldukça basit, kısaca üzerinde duralım. Eylemlerin teli çekimlerine 「も」 ilgecini eklemekle "-sa/-se de olur" gibi bir ifade meydana çıkar. Bu ifadeyi 「いい」, 「大丈夫」 veya 「構わない」 sözcüklerinden biriyle tamamlıyoruz. Birkaç örnek:

(1) 全部食べてもいいよ。- Hepsini yesen de olur.
(2) 全部食べなくてもいいよ。- Hepsini yemesen de olur.
(3) 全部飲んでも大丈夫だよ。- Tümünü içmesen de tamam.
(4) 全部飲んでも構わないよ。- Tümünü içmesen de [benim için] sakıncası yok.

Samimi ortamlarda 「~てもいい」 bazen 「~ていい」 şeklinde kısaltılır:
(1) もう帰っいい?- Artık eve dönsem olur mu?
(2) これちょっといい?- Buna biraz baksam olur mu?

← Önceki (Koşullu İfadeler) İçindekiler Sonraki (Arzu ve Öneriler) →