Alıştırmalar

← Önceki (Eylemlere Dair Temel Bilgiler) | İçindekiler | Sonraki (Geçmiş Zaman) →
Konu Anlatımına DönüşLügatçe

Bu sayfada geçen kanci ve eylemlerin anlamları.
Kanci Listesi
Sayfada geçen kancilerin listesi. Üzerlerinde çizim şeklini gösteren bir sayfaya bağlantı var.
 1. - görme
 2. - gelme
 3. - gitme; yürütme
 4. - eve dönme
 5. - yeme; yiyecek
 6. - içme
 7. - satın alma
 8. - satma
 9. - tutma, taşıma
 10. - bekleme
 11. - okuma
 12. - yürüme
 13. - koşma
 14. - oynama
Kelime Listesi
Bu sayfada geçen bazı kelimelerin listesi.
 1. する - yapmak
 2. しゃべる - konuşmak; sohbet etmek
 3. 見る【みる】 - görmek
 4. 来る【くる】 - gelmek
 5. 行く【いく】 - gitmek
 6. 帰る 【かえる】 - eve dönmek
 7. 食べる 【たべる】 - yemek
 8. 飲む 【のむ】 - içmek
 9. 買う 【かう】 - satın almak
 10. 売る 【うる】 - satmak
 11. 切る 【きる】 - kesmek
 12. 入る 【はいる】 - girmek
 13. 出る 【でる】 - çıkmak
 14. 持つ 【もつ】 - tutmak, taşımak
 15. 待つ 【まつ】 - beklemek
 16. 書く【かく】 - yazmak
 17. 読む 【よむ】 - okumak
 18. 歩く 【あるく】 - yürümek
 19. 走る 【はしる】 - koşmak
 20. 遊ぶ 【あそぶ】 - oynamak

Olumsuz Çekim Alıştırması

Eylemin sınıfından yola çıkarak olumsuz çekimini bulun. İlk eylemin çekimi örnek olarak verilmiştir.

eylemolumsuz çekimi
行く 行かない
出る 出ない
する しない
買う 買わない
売る 売らない
食べる 食べない
入る 入らない
来る こない
飲む 飲まない
しゃべる しゃべらない
見る 見ない
切る 切らない
帰る 帰らない
書く 書かない
Cevapları Göster | Cevapları Gizle
← Önceki (Eylemlere Dair Temel Bilgiler) İçindekiler Sonraki (Geçmiş Zaman) →
Konu Anlatımına Dönüş