Eylemlere Giriş

← Önceki (Sıfatlar) | İçindekiler | Sonraki (Eylemlerde Olumsuzluk) →
Alıştırmalara GitEylemlerin İşlevi

Adları başka ad ve sıfatlarla nasıl niteleyeceğimizi öğrenmiş olduk. Bu bize epey bir ifade olanağı verir. Ancak hareketleri henüz ifade edememekteyiz. Bu noktada eylemler devreye girer. Japonca'da eylemler, Türkçe'de olduğu gibi (yan)cümlelerin sonunda olur. Birkaç yancümlenin bir araya gelmesini henüz görmediğimiz için, şimdilik her cümlenin eylemle bitmesi gerektiğini bilmemiz yeterli olacaktır. Şimdi çekim kurallarını doğru olarak tanımlamamızı sağlayacak iki ana eylem sınıfını göreceğiz. Buna geçmeden önce önemli bir noktanın altını çizmek isterim.

Japonca bir cümle kurmak için sadece bir eylem yeterli.

Başka bir deyişle Japonca'da, sadece bir eylem kullanarak dilbilgisi bakımından tam bir cümle kurabilirsiniz. Türkçe için de aynı şey geçerlidir; "Gidiyorum." tam bir cümledir.

Dilbilgisi bakımından tam bir cümle:
(1) 食べる。- Yemek. (olası çeviriler: yiyorum/yiyor/yiyorlar)

Eylem Sınıfları

Japonca'da iki istisna hariç eylemlerin tümü şu iki sınıftan birinde yer alır: (1) rulu eylemler (一段動詞); (2) ulu eylemler (五段動詞). İstisna eylemler 「する」 ve 「来る」 dur. Bulunduğu sınıfa göre eylemin çekimini değişir ancak aynı sınıf içinde çekimler hemen hemen aynıdır. Eylemlerin sınıflarını bulmak ise oldukça kolay.

Eylemlerin çekimini yapmak için eylem köküne eklenen okurigana denen dizgiler vardır. Bir eylemin sonunda "iru" veya "eru" sesleri varsa, o eylem rulu eylemler sınıfındadır. Örneğin 「食べる」 eyleminin Türkçe harflerle yazımı "taberu"; öyleyse bu rulu bir eylem. Başka bir örnek; 「起きる」 yani "okiru" da rulu bir eylem. Ruluymuş gibi duran ancak ulu olarak sınıflandırılan bazı istisna eylemler vardır. Rulu eylemlerin her zaman 「る」 ile, ulu eylemlerin ise /u/ ünlüsünü içeren bir hece ile sonlandığını unutmayın. Bu ikinci kural 「つ」、「す」、「く」、「ぐ」、「む」、「ぶ」、「う」、ve 「ぬ」 yanında ne yazık ki 「る」 hecesini de kapsar. 「死ぬ」 ise 「ぬ」 ile sonlanan tek eylemdir.

Kuralın ses tutarlılığından dolayı sözcük dağarcığınız genişledikçe kulağınız eylemleri ulu ve rulu olarak kendiliğinden ayıracaktır. Ancak tereddüte düşerseniz Jim Breen'in WWWJDIC sayfası'na başvurabilirsiniz. (Zaten başvuruyordunuz, değil mi?) Burada rulu eylemler (v1), ulu eylemler ise (v5r) olarak belirtilmiştir.

Örnek rulu eylemler
Eylem ローマ字
食べる taberu
着る kiru
信じる şinciru
寝る neru
起きる okiru
出る deru
掛ける kakeru
捨てる suteru
調べる şiraberu
      
Örnek ulu eylemler
Eylem ローマ字
話す hanasu
聞く kiku
泳ぐ oyogu
遊ぶ asobu
待つ matu
飲む nomu
直る naoru
死ぬ şinu
買う kau
      
Ru ile bitmesine rağmen ulu sayılan eylemler
Eylem ローマ字
入る hairu
知る şiru
しゃべる şaberu
切る kiru
      
Ne rulu ne de ulu olan eylemler
Eylem ローマ字
する suru
くる kuru

Örnekler

Burada rulu, ulu ve istisna oluşturan eylemlere üç örnek vermekteyiz.
(1) アリスは食べる。- Alice yemek.
(2) ジムが遊ぶ。- Jim oynamak.
(3) ボブもする。- Bob da yapmak.
← Önceki (Sıfatlar) İçindekiler Sonraki (Eylemlerde Olumsuzluk) →