Eylemlerde Olumsuzluk I

← Önceki (Eylemlere Dair Temel Bilgiler) | İçindekiler | Sonraki (Geçmiş Zaman) →
Alıştırmalara GitEylemlerde Olumsuzluk

Eylemleri kullanarak bildirim yapmayı ve hareket ifade etmeyi artık bildiğimize göre, bunların olumsuzunu söylemeyi de öğrenmek istiyoruz. Falanca eylem meydana gelmedi diyebilmek istiyoruz. Eylemlerde olumsuzluk ad ve sıfatların oluşundaki gibi çekimle yapılır, ancak kurallar biraz daha karmaşıktır.

Eylemlerin Olumsuz Çekimi

Çekim kurallarını tanımlamak için eylemlerin sınıflandırılmasından yararlanacağız. Ancak buna geçmeden önce eylemlerin olumsuzluğunda ortaya çıkan çok önemli bir istisnayı görmemiz gerekir: 「ある」 eylemi. 「ある」 cansız nesnelerin varlığını ifade eden ulu bir eylemdir. Örneğin, odada bir koltuğun olduğunu söylemek için, 「ある」 eylemini kullanılır. Canlılar içinse eşdeğeri, rulu bir eylem olan 「いる」 dır. Demek ki odada birisinin olduğunu belirtmek için 「いる」 eylemini kullanırız. Bu iki eylem diğer eylemlerden oldukça farklıdır çünkü bir hareketi, devinimi değil var oluşu belirtirler. Canlı ve cansızlar için hangisinin kullanılacağına dikkat etmek gerekir.

Neyse, bunu burada gündeme getirmemin sebebi 「ある」nın olumsuzunun 「ない」 oluşundan. Bu bir istisnadır; normal çekim kurallarını 「ある」 için uygulanmaz.

ある」nın olumsuzu 「ない」dir.

İstisna olmayan eylemler için ise kuralar şöyledir. Rulu bir eylemi olumsuz yapmak için 「る」 düşülür ve 「ない」 eklenir. Ulu eylemler için kolaylık olsun diye latince harflerle yazımlarını ele alabilirsiniz. Eylemin / u / ünlüsünü düşün, sonuca "anai" ekleyin. Yahut geriye dönüp hiragana çizelgesine başvurabilirsiniz. Eylemin / u / satırında bulunan son hecesini alıp bunu aynı sütunun / a / satırının hecesiyle değiştirin. Örneğin 「く」 「か」 ile değişir. Sonuca 「ない」 eklemeyi unutmayın.

「う」 ile sonlanan eylemler bu kurala önemli bir istisnadır. Kuralın belirttiği gibi 「う」, 「あ」 ile değil de 「わ」 ile değiştirilir. İki istisna eylemle 「ある」 eyleminin çekim şeklini de ayrıca ezberlemeniz gerikir. Aşağıdaki çizelge örnek eylemlerin ve istisna eylemlerin çekimlerini göstermektedir.

Eylemlerin olumsuz çekiminin yapılması
Örnek rulu eylemler
Olumlu Olumsuz
食べ 食べない
ない
信じ 信じない
ない
起き 起きない
ない
掛け 掛けない
捨て 捨てない
調べ 調べない
    
Örnek ulu eylemler
Olumlu Olumsuz ローマ字 ローマ字 (Olms.)
さない hanasu hanasanai
かない kiku kikanai
がない oyogu oyoganai
ばない asobu asobanai
たない matu matanai
まない nomu nomanai
らない naoru naoranai
なない şinu şinanai
ない kau kawanai
    
İstisna eylemler
Olumlu Olumsuz
する しない
くる こない
ある ない
* = bu çekime özgü bir istisna

Örnekler

Olumsuz çekimli örnek birkaç cümle.

(1) アリスは食べない。- Alice yemiyor.
(2) ジムが遊ばない。- Jim (oyun) oynamıyor.
(3) ボブもしない。- Bob da yapmıyor.
(4) お金ない。- Para yok.
(5) 買わない。- Ben satın almıyorum.
(6) いない。- Kedi yok.

← Önceki (Eylemlere Dair Temel Bilgiler) İçindekiler Sonraki (Geçmiş Zaman) →