İki Artı İki Eder Beş

← Önceki (İstekte Bulunma) | İçindekiler | Sonraki (4. Bölümün Toparlanması) →


Sayılar ve Miktar

Japonca'da sayılar ve sayma konusu tek başına ele alınacak kadar karmaşıktır. Alışkın olduğumuzun aksine sayılar dörder haneye bölünür, bundan dolayı Kanci ile yazılmış sayılar güçlükle anlaşılır. Japonca'da ayrıca farklı özellikte şeyleri saymada kullanılan, Türkçe'de bulunmayan sayaç sistemi vardır. Başka bir deyişle bizim "tane" dediğimiz şeyin yerine Japonlar her varlığın cinsine göre başka bir şey diyor. Sayıları çok fazla olduğundan biz bu konuda en yaygın olarak kullanılan sayaçları işleyeceğiz. Geri kalan sayaçları ayrıca öğrenirsiniz. Dürüst olmak gerekirse Japoncayı öğrenmekten caydıracak birşey varsa, bu da bu dilin sayaçlarıdır. Bu konumuzu zamana yaymanızı önereceğim çünkü ezberlenmesi gereken çok fazla yeni sözcük var.

Sayı Sistemi

Japonca'da sayılar dört hanede bir gruplanır. Bu demektir ki örneğin 10,000,000 sayısı 1000,0000 olarak düşünülür ve ona göre adlandırılır. Ancak günümüz Japon yazısında Batı'nın etkisiyle sayılar genellikle Arap rakamlarıyla yazılmakta ve üç hanede bir gruplanmakta.

Rakamla12345678910
漢字
ひらがな いち さん よん ろく しちなな はち きゅう じゅう

Çizelgede görüldüğü gibi "dört" hem 「」 hem de 「よん」 olarak, "yedi" ise hem 「しち」 hem de 「なな」 olarak ifade edilebilir. Ona kadar olan sayılarda bunların her iki şekli kullanılabilir, ancak ondan büyük sayılarda genellikle 4 ve 7 rakamı 「よん」 ve 「なな」 olarak okunur.

Japonca'da onun katları "iki on", "üç on", "dört on" şeklinde ifade edilir. Sadece birden ona kadar olan sayıları kullanarak 1'den 99'a kadar saymak mümkün. Onun katları için Türkçe'deki gibi "yirmi", "otuz", "kırk" gibi ayrı adlar Japonca'da yoktur.

(1) 三十一 (さんじゅういち) = 31
(2) 五十四 (ごじゅうよん)= 54
(3) 七十七 (ななじゅうなな)= 77
(4) 二十 (にじゅう) = 20

Japonca'da sayılar ya Kanci ya da Arap rakamlarıyla yazılır. Hiragana okunuşları kullanılmaz çünkü çözmesi ve okuması zordur.

99'dan Büyük Sayılar

Üç ve daha fazla haneli sayılar:
Rakamla1001,00010,00010^810^12
漢字
ひらがな ひゃく せん まん おく ちょう

Japonca'da yüz , bin olarak yazılır. Daha büyük sayı birimleri ise önlerinde birle beraber yazılır. Onbin 一万 , yüzmilyon 一億, birtrilyon da 一兆 olarak yazılır.

Verdigimiz bilgilerle artık rahatlıkla 9,999,999,999,999,999 (9,999兆) a kadar sayabilirsiniz. Ancak bazı sayı büyüklük birimlerinin yan yana telaffuzu zor olduğundan sayı adları bazen değişikliğe uğramakta. Örneğin 「いちちょう」 、「ろくひゃく」 ve「さんせん」 sayılarını ele alalım. Bunlarda benzer ünsüzler yan yana gelmiş ve telaffuzu zorlaştırmıştır. Japonca bunları söyleniş kolaylığı elde etmek için 「いっちょう」、 「ろっぴゃく」 ve 「さんぜん」 olarak değiştirir. Tabi bir taraftan kolaylık gözüyle bakılan dili yeni öğrenenler için ek bir zorluktur; bu değişiklikle ezberlenmesi gereken sözcük miktarı artar. Aşağıda ses değişimlerinin çizelgesi verilmiştir.

Rakamla 漢字 ひらがな
600六百ろっぴゃく
800八百はっぴゃく
3000三千さんぜん
8000八千はっせん
10^12一兆いっちょう

(1) 四万三千七十六 (よんまんさんぜんななじゅうろく) = 43,076
(2) 七億六百二十四万九千二百二十二 (ななおくろっぴゃくにじゅうよんまんきゅうせんにひゃくにじゅうに) = 706,249,222
(2) 五百兆二万一 (ごひゃくちょうにまんいち) = 500,000,000,020,001

Kanci yazımları çözmesi zor hale geldiğinden büyükçe sayılar Arap rakamlarıyla yazılır.

Japonca'da daha da büyük sayılar için de adlar bulunmakta. Ne var ki 「」 ve 「」 kancilerini çok nadir kullanacaksınız.

Ondalık Sayılar ve Negatif Sayılar

Japonca'da sıfırın karşılığı 「」 dir, ancak bunun yerine genellikle 「ゼロ」 veya 「マル」 kullanılır. Sayıların ondalık kısmının okunuşu için özel bir kural yoktur; nokta 「」olarak okunduktan sonra her rakam teker teker kendi adıyla okunur. Bir örnek:
(1) 0.0021 - ゼロゼロゼロ

Negatif sayılar da başa 「マイナス」 eklendikten sonra aynı pozitif sayılar gibi okunur:
(1) マイナス二十九 = -29

Sayaçlar ve Sayma

Japonca'da her şey tane ile sayılır: bir tane, iki tane, üç tane... Ne var ki Japonca'da "tane" kavramını karşılayacak o kadar çok sözcük var ki, dili yeni öğrenenler hangi birini kullanacağına karar veremez. Bunlara sayaç denir; varlığın özelliğine göre ondan kaç tane olduğunu belirtmek için sayaçlardan bir tanesi seçilir. Sayaçlardan uygun düşeni seçebilmek için çok sayıda sayacı ve bu sayaçların kullanım yerlerini bilmek zorundayız. Sayaçlar yazıda Kanci ile yazılır, genellikle de "tane" anlamına gelen kancilerin sayaca özgü ayrı okunuşları vardır. Önce Japonca'da tarihleri belirtmeyi ele alıyoruz.

Tarih

"Yıl" sayaçların kolaylarından. Yıl sayısına 「」 (ねん olarak okunur) eklenir. Örneğin 2003 senesi 2003年 olarak yazılır ve 「にせんさんねん」 olarak okunur. Ancak yılı söylemenin zorluğu da yok değil; tahta çıkan her Japon imparatoru ile yeni bir "çağ" başladığından Japonlar bunu bir çeşit milat kabul edip doğum yıllarını buna göre söylerler. Çağ yıldan önce belirtilir, örneğin 2005 senesi 平成16年 olarak ifade edilir. Başka bir örnek. Bu kılavuzun yazarı 1981 yılında doğmuş, 1981 yılı ise Showa çağının (1926 - 1989) içindedir . Dolayısıyla doğum tarihi 昭和56年 olarak yazılır. Bir gün Japonya'da form doldurmak zorunda kalırsanız bu bilgilere ihtiyacınız olacak. Japonlar yılı sık sık Japon Takvimi'ne (和暦) göre sorarlar. Kullanışlı bir takvim dönüştürücüsünüburada bulabilirsiniz.

Japonca'da ay adları Türkçe'dekilere göre kolay çünkü aylar sayıyla adlandırılır; 1. ay, 2. ay, 3. ay gibi. Bunun için ayın sayısına 「」 (がつ olarak okunur) sayacı eklenir . Yalnız Nisan, Temmuz ve Eylül aylarına dikkat etmek lazım. Bunlar sırasıyla 4月 (しがつ), 7月 (しちがつ) ve 9月 (くがつ) ile ifade edilir.

Geldik en zor kısım olan ayın günlerinin ifadesi kısmına. Japonca'da "ayın birinci günü" kavramını ついたち sözcüğü karşılar; 「一日」 diye yazılır. Bu, aynı şekilde yazılan fakat いちにち diye okunan "bir gün" sözcüğünden farklı bir adlandırma. Arada belirgin anlam farkı olduğundan dikat etmekte fayda var. Ayın diğer günleri de aynı şekilde dile getirilir, yani günün sayısına 「」soneki eklenir. Örneğin ayın 26sı 26日 diye yazılır ve にじゅうろくにち diye okunur. Ayın ilk on günü yanında ayın 14ü, 19u, 20si ve 29u için ise ayrı adlandırmalar vardır, bunların ayrıca ezberlenmesi lazım. Belirtmek gerekirse, istisna oluşturan günlerin Kanci simgeleri aynı olup sadece okunuşları farklılık gösterir.

Türkçesi ayın 1i ayın 2si ayın 3ü ayın 4ü ayın 5i ayın 6sı ayın 7si ayın 8i ayın 9u ayın 10u ayın 14ü ayın 19u ayın 20si ayın 24ü ayın 29u

Japonca'da tarihlerin resmi yazımı YYYY年AA月GG日 şeklindedir. Örneğin kılavuzun yazarı bu satırları yazdığında takvim 2003年12月2日 tarihini gösteriyordu.

Saat

Şimdi de saati söylemeyi öğrenelim. Günün saati sayı olarak saatin sonuna 「」 soneki getirilerek söylenir. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç istisna var:
Rakamla4:007:009:00
漢字 四時 七時 九時
ひらがな よじ しちじ くじ

Fark ettiniz mi, sorun çıkaran sayılar hep 4, 7 ve 9 oluyor. Aslına bakılırsa 1, 6 ve 8 de bunlardan aşağı kalmaz.

Dakikalar 「」 soneki ile belirtilir. Örneğin 24 dk'ya 「にじゅうよんぷん」 (二十四分), 30 dk'ya da 「さんじゅっぷん」 (三十分) denir. Dakikaları adlandırmadaki özel durumlar ise söyledir:

Rakamla 1 dk3 dk4 dk6 dk8 dk10 dk
漢字 一分 三分 四分 六分 八分 十分
ひらがな いっぷん さんぷん よんぷん ろっぷん はっぷん じゅっぷん

Saniye soneki 「」 dur. Saniyeleri adlandırmada özel bir durum.

Birkaç örnek:
(1) 1時24分(いちじ・にじゅうよんぷん) - 1:24
(2) 午後4時10分 (ごご・よじ・じゅっぷん) - 16:10
(3) 午前9時16分 (ごぜん・くじ・じゅうろっぷん) - 9:16
(4) 13時16分 (じゅうさんじ・じゅうろっぷん) - 13:16
(5) 2時18分13秒 (にじ・じゅうはっぷん・じゅうさんびょう) - 2:18:13

Süre Belirtme

Japonca'da zaman konusunu henüz tamamlamadık. Bu kısımda zamanı süre olarak ele alıyoruz. Buradaki temel sayacımız 「」 (かん okunur). 「」 sayacını saat, gün, hafta ve yıllarla kullanabiliyoruz. Saniye ve dakikalar bu sayaca gereksinim duymaz, aylar için ise daha sonra işleyeceğimiz başka bir sayaç kullanılır.

(1) 二時間四十分 (にじかん・よんじゅっぷん) - 2 saat 40 dakika
(2) 二十日間 (はつかかん) - 20 gün
(3) 十五日間 (じゅうごにちかん) - 15 gün
(4) 二年間 (にねんかん) - 2 yıl
(5) 三週間 (さんしゅうかん) - 3 hafta
(6)  一日 (いちにち) - 1 gün
Yukarıda da belirtmiştik, yazımları aynı olmasına (一日) rağmen süre olarak bir gün (いちにち) sıra olarak birinci günden (ついたち) farklı adlandırılır.

Burada dikkat etmemiz gereken iki özel adlandırma var: 「一週間」 (いっしゅうかん) ve 「八週間」 (はっしゅうかん).

Süreyi ay cinsinden ifade etmek içinse sayıya 「か」 ve 「」 (ikisi birlikte かげつ diye okunur) eklenir. Yazımda nedense 「か」 hiraganası yerine 「ヶ」 küçük katakanası kullanılır. Şu ses değişimlerine dikkat:

Türkçe1 ay6 ay10 ay
漢字 一ヶ月 六ヶ月 十ヶ月
ひらがな いっかげつ ろっかげつ じゅっかげつ

On aydan uzun sürelere birkaç örnek:
(1) 十一ヶ月 (じゅういっかげつ) - onbir ay
(2) 二十ヶ月 (にじゅっかげつ) - yirmi ay
(3) 三十三ヶ月 (さんじゅうさんかげつ) - otuzüç ay

Diğer Sayaçlar

Bu kısımda sayaçların işleyişi hakkında fikir oluştursun diye en sık kullanılan sayaçları tanıtacağız. Japonca'da sayaç görevini üstlenen çok sayıda sonek vardır; büyük bir kısmı burada verilmemiştir. Umarım ki bu bölümde öğretiklerimizle diğer sayaçları kendi başınıza öğrenmeniz kolaylaşır. Sayaçları yerinde kullanma dilbilgisi açısından zorunludur. Ancak bazı çok nadir sayaçlar yerine daha genel sayaçlar kullanılabilmektedir.

日本語Kullanım Yeri
İnsan sayısını belirtme
Şişe ve yemek çubuğu gibi uzun, silindrik nesneleri saymada
Kağıt ve gömlek gibi ince nesneleri saymada
Kitap gibi ciltli nesneleri saymada
Kedi ve köpek gibi küçük hayvanları saymada
İnsan ve canlıların yaşını belirtmede
Küçük (genellikle yuvarlak) nesneleri saymada
"Defa" sayacı; tekrar sayısını belirtmede
Sayacı bulunmayan nesneleri saymada

Birden Ona Kadar Sayma
1 ひとり いっぽん いちまい いっさつ いっぴき いっさい いっこ いっかい ひとつ
2 ふたり にほん にまい にさつ にひき にさい にこ にかい ふたつ
3 さんにん さんぼん さんまい さんさつ さんびき さんさい さんこ さんかい みっつ
4 よにん よんほん よんまい よんさつ よんひき よんさい よんこ よんかい よっつ
5 ごにん ごほん ごまい ごさつ ごひき ごさい ごこ ごかい いつつ
6 ろくにん ろっぽん ろくまい ろくさつ ろっぴき ろっさい ろっこ ろっかい むっつ
7 しちにん ななほん ななまい ななさつ ななひき ななさい ななこ ななかい ななつ
8 はちにん はちほん はちまい はっさつ はっぴき はっさい はっこ はちかい やっつ
9 きゅうにん きゅうほん きゅうまい きゅうさつ きゅうひき きゅうさい きゅうこ きゅうかい ここのつ
10 じゅうにん じゅっぽん じゅうまい じゅっさつ じゅっぴき じゅっさい じゅっこ じゅっかい とお

Değişen sesler yukarıda açık renkle vurgulanmıştır. Bir şeyi 0'ıncı diye saymadığımız için saymaya 1'den başlanır. Çizelgede sayma sayılarının Hiragana ile okunuşları verildi ancak unutmayın ki sayma sayıları ( dışında) Kanci+sayaç veya Arap rakamları+sayaç şeklinde yazılır.
Ondan yukarısı onun katları+yukarıdaki çizelgedeki sayılar şeklinde sayılır. Yalnız 「一人」 ve 「二人」 bildiğimiz 「いち」 ve 「」 halini alır. Yani 「一人」 「ひとり」 iken 「11人」 「じゅういちにん」 olur. Bundan başka 「~つ」 genel sayacı da sadece ona kadar olan sayıdaki nesneler için kullanılır. Bunun ötesinde sayaç eklenmeden sadece sayma sayıları kullanılır.

Not: Daha karmaşık kancisini yazmaya üşenenler yaş sayacını 「」 olarak yazar. Ayrıca 20 yaş 「にじゅっさい」 olarak değil de çoğunlukla 「はたち」 olarak okunur.

」 ile Sıra Sayısı Yapma

Sıra belirtmek için sayaçlara 「」 soneki eklenir. Bu sonek en sık olarak 「」 sayacı ile kulanılır. Örneğin "bir numara"「一番」 sözcüğüne 「」 eklenince, "birinci" sözcüğü elde edilir (一番目). Benzer şekilde 「一回目」 "birinci defa", 「二回目」 "ikinci defa" ve 「四人目」 "dördüncü kişi" sözcükleri elde edilir.
← Önceki (İstekte Bulunma) İçindekiler Sonraki (4. Bölümün Toparlanması) →