İstek ve Ricalar

← Önceki (Verme ve Alma) | İçindekiler | Sonraki (Sayılar ve Sayma) →İstek ve Ricaları İfade Etme

Japonca'da istek ve rica dile getirmenin çeşitli yolları var. Biz önce 「くださる」 eyleminin özel bir çekimini kullanmayı öğreneceğiz. Devamında biraz daha sert ricalar için kullanılan 「なさる」 eylemini işleyeceğiz. Konunun sonunda ise epey emirvari kaçan bir rica ifadesini göstereceğiz. Bu sonuncusu manga fanatikleri için, manga ile ilgilenmeyen okuyucular bu kısmı atlayabilir.

「~ください」- 「くださる」Eyleminin Özel Bir Çekimi

くださる」, 「くれる」eyleminin saygı dilindeki halidir; 「ください」 ise onun özel bir çekimidir. Saygı dili ve tevazu dilini ilerideki bir konumuzda ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Bu bölümde sık olarak kullanılan 「~ください」 özel çekimini işliyoruz. Kullanım yerlerini örneklerden yola çıkarak açıklamak en iyisi:

(1) それください。- Şunu [veriniz] lütfen. (Şunu lütfediniz.)
(2) それくれる?- Şunu verir misiniz?

Görüldüğü üzere bir şeyin verilmesi için 「ください」 ile doğrudan istemde bulunulurken, 「くれる」 eylemiyle istem soru cümlesi biçiminde. Bir şeyin yapılması istemi ise eylemlerin teli biçimine yine 「ください」 sözcüğü eklenerek yapılır:
(1) 漢字書いてください。- Lütfen Kanci ile yazınız.
(2) ゆっくり話してください。- Lütfen yavaş konuşunuz.

Birşeyin yapılmamasının ricası şöyle yapılır:
(1) 落書き書かないください。- Lütfen [duvara] grafitti yazmayınız.
(2) こここないでください。- Lütfen buraya gelmeyiniz.

Konuşma dilinde 「ください」 çoğunlukla söylenmez .
日本語話して。- Japonca konuşunuz.
消しゴム貸して。- Silgiyi ödünç veriniz.
遠い行かない。- Uzağa gitmeyiniz.

Aynı cümleleri daha emirvari ve erkeksi tınıda söylemek için 「くれる」 eylemi kullanılır. Bu durumda eylemin 「る」 hecesi düşer:
日本語話してくれ。- Japonca konuşun.
消しゴム貸してくれ。- Silgiyi ödünç verin.
遠い行かないくれ。- Uzağa gitmeyin.

ください」 mutlaka cümlelerin sonunda yer alır, bu yüzden adları nitelemek için (sıfat gibi) kullanılamaz. Örneğin aşağıdaki cümlede 「ください」 kullanılamaz:
(1) お父さんくれた時計壊れた。- Babasının verdiği saat kırıldı.

Ancak 「ください」 alıntı şeklindeki yan cümleye girebilir:
(1) 「それくださいお父さん言った。- Babam, "Bunu ver lütfen" dedi.

Bayanların 「~ちょうだい」 ile İstemde Bulunması

ください」 yerine yalnız bayanların kullandığı 「~ちょうだい」 sözcüğü de vardır. Bayanlar bu sözcüğü resmiyet gerektirmeyen rahat durumlarda kullanırlar. Bu kullanımı Hiragana ile yazılır. Kanci yazımı ise yalnızca çok resmi ifadelerde kullanılır; 「頂戴致します」 gibi. 「~ちょうだい」 sözcüğü aynı 「ください」 sözcüğü gibi kullanılır.

Örnekler

(1) スプーンちょうだい。- Kaşığı verin lütfen.
(2) ここ名前書いてちょうだい。- Buraya adınızı yazın lütfen.

「~なさい」 ile Nazikçe Buyurma

なさる」 saygı dilinde kullanılan 「する」 benzeri bir ekeylemdir. Buyurmanın daha yumuşak, ancak kararlı bir biçimidir. Örneğin anneler, yaramaz çocuklarının uslu durmasını sağlamak için, öğretmenler de, dersi takip etmeyen öğrencilerinin dikkatini çekmek için bu ekeylemden yararlanır. Çekimi 「ください」ye benzer; 「なさい」 şeklindedir. Ancak 「ください」den farklı olarak eylem gövdelerine eklenir ve sadece olumlu çekimlerde kullanılır. Ayrıca hiçbir zaman tek başına kullanılmaz, mutlaka bir başka eylemle birlikte kullanılır.
Özet

Örnekler

(1) よく聞きなさい!- İyi dinleyiniz!
(2) ここ座りなさい。- Buraya oturunuz.

Nadir meydana gelmekle birlikte konuşma dilinde bazen 「なさい」nin 「さい」 kısmı atılır.
(1) まだいっぱいあるから、たくさん食べな。- Hala çok var, onun için bol bol yiyin.
(2) それいい思うなら、そうよ。 - Öylesini uygun buluyorsan, öyle yap madem.

Emir Kipi

Japonlar, nazik konuşmayı yeğlediklerinden olsa gerek, gündelik hayatta emir kipini pek nadir kullanırlar. Japon hanımları da emir kipini hemen hiç kullanmayıp 「なさい」 veya 「くれる」 ekeylemlerini kullanırlar, o da ancak bir şeye kızdıklarında. Buna karşın çizgi roman ve filimlerde emir kipine epeyce sık rastlanır. Örneğin 「死ね!」 ("Geber!"), filim ve mangalar için vazgeçilmez bir ifadedir. Umarız bu sözü, olası bir gezide, Japonya'da kimseden duymayız!
Özet

Örnek Rulu Eylemler
Eylem MastarıEmir Kipi
食べ食べ
信じ信じ
起き起き
掛け掛け
捨て捨て
    
Örnek Ulu Eylemler
Eylem MastarıEmir Kipi
    
İstisna Eylemler
Eylem MastarıEmir Kipi
するしろ
くるこい

Örnekler

(1) 好きしろ。- Ne istersen onu yap.
(2) あっち行け!- Git buradan!

Emir kipinin olumsuz çekimi kolaydır; bütün eylem türleri için eylem mastarlarına 「な」 eklenir, bu kadar.

Özet

Örnekler

(1) それ食べる!- Onu yeme!
(2) こと言う!- Tuhaf tuhaf şeyler söyleme!

Emir kipinin olumsuzu ile bir önceki konuda öğrendiğimiz 「~なさい」nin kısaltılmışını birbirine karıştırmayalım. Bir defa söyleyişte vurgu farkı var (ünleme dikkat). Diğer bir fark ise 「~なさい」 ile eylem gövdesinin kullanılması. Örneğin 「する」 eylemi için 「しなさい」nin kısaltılmışı 「しな」 iken, emir kipinin olumsuzu 「するな」 olmakta.

← Önceki (Verme ve Alma) İçindekiler Sonraki (Sayılar ve Sayma) →