Alıştırmalar

← Önceki (Eylemlerde Olumsuzluk) | İçindekiler | Sonraki (İlgeçler II) →
Konu Anlatımına DönüşLügatçe

Bu sayfada geçen kanci ve eylemlerin anlamları.
Kanci Listesi
Sayfada geçen kancilerin listesi. Üzerlerinde çizim şeklini gösteren bir sayfaya bağlantı var.
 1. - hikaye
 2. - görme
 3. - gelme
 4. - gitme; yürütme
 5. - eve dönme
 6. - yeme; yiyecek
 7. - içme
 8. - satın alma
 9. - satma
 10. - tutma, taşıma
 11. - bekleme
 12. - okuma
 13. - yürüme
 14. - koşma
 15. - oynama
 16. - yüzme
 17. - ölüm
Kelime Listesi
Bu sayfada geçen bazı kelimelerin listesi.
 1. する - yapmak, etmek
 2. しゃべる - konuşmak; sohbet etmek
 3. 話す【はなす】 - konuşmak
 4. 見る【みる】 - görmek
 5. 来る【くる】 - gelmek
 6. 行く【いく】 - gitmek
 7. 帰る 【かえる】 - eve dönmek
 8. 食べる 【たべる】 - yemek
 9. 飲む 【のむ】 - içmek
 10. 買う 【かう】 - satın almak
 11. 売る 【うる】 - satmak
 12. 切る 【きる】 - kesmek
 13. 入る 【はいる】 - girmek
 14. 出る 【でる】 - çıkmak
 15. 持つ 【もつ】 - tutmak, taşımak
 16. 待つ 【まつ】 - beklemek
 17. 書く【かく】 - yazmak
 18. 読む 【よむ】 - okumak
 19. 歩く 【あるく】 - yürümek
 20. 走る 【はしる】 - koşmak
 21. 遊ぶ 【あそぶ】 - oynamak
 22. 泳ぐ 【およぐ】 - yüzmek
 23. 死ぬ 【しぬ】 - ölmek

Geçmiş Zaman Çekimi Alıştırması

Eylemin grubundan yola çıkarak geçmiz zaman çekimini bulun. İlk eylemin çekimi örnek olarak verilmiştir.

eylemgeçmiş zaman çekimi
出る 出た
行く 行った
する した
買う 買った
売る 売った
食べる 食べた
入る 入った
来る きた
飲む 飲んだ
しゃべる しゃべった
見る 見た
切る 切った
帰る 帰った
書く 書いた
待つ 待った
話す 話した
泳ぐ 泳いだ
死ぬ 死んだ
Cevapları göster | Cevapları Gizle

Geçmiş Zaman Olumsuz Çekimi Alıştırması

Şimdi de aynı eylemlerin geçmiş zaman olumsuz çekimini yapıyoruz.

eylemgeçmiş zaman olumsuz çekimi
出る 出なかった
行く 行かなかった
する しなかった
買う 買わなかった
売る 売らなかった
食べる 食べなかった
入る 入らなかった
来る こなかった
飲む 飲まなかった
しゃべる しゃべらなかった
見る 見なかった
切る 切らなかった
帰る 帰らなかった
書く 書かなかった
待つ 待たなかった
話す 話さなかった
泳ぐ 泳がなかった
死ぬ 死ななかった
Cevapları Göster | Cevapları Gizle
← Önceki (Eylemlerde Olumsuzluk) İçindekiler Sonraki (İlgeçler II) →
Konu Anlatımına Dönüş