İlgeçler II

← Önceki (Geçmiş Zaman) | İçindekiler | Sonraki (Geçişli ve Geçişsiz Eylemler) →Eylemlerle Kullanılan İlgeçler

Bu konuda eylemlerle kullanılan çok önemli dört ilgeci işleyeceğiz. Bu ilgeçlerle eylemden etkilenen nesneyi belirtmeyi, eylemin gerçekleştiği ortamı, yönünü ve hedefini de belirtmeyi öğreneceğiz.

「を」 Nesne Belirtme İlgeci

İlk işleyeceğimiz ilgeç nesne belirtme ilgecidir. 「を」 ilgeci eylemden etkilenen adların sonuna eklenir. Aslına bakarsanız bu ilgeci ifade eden Hiragana hecesi başka bir yerde kullanılmaz. Bundan dolayı Katakana eşdeğeri olan 「ヲ」 hecesine yazıda rastlamazsınız (tüm ilgeçler Hiragana ile yazılır). 「を」 hecesinin latin harflerle yazımının /wo/ olmasına rağmen konuşmada /o/ olarak telaffuz edilir. Nesne ilgecinin kullanımına birkaç örnek:

(1) 食べる。- Balık yemek.
(2) ジュース飲んだ。- Meyva suyu içti[m].

する」 eyleminin adlarla kullanımında 「を」 ilgeci isteğe bağlıdır, [ad+する] öbeği ise başlı başına eylemmiş gibi davranır.
(1) 毎日日本語勉強する。- Hergün Japonca çalışmak.
(2) メールアドレス登録した。- E-posta adresi aldım.

「に」 Hedef Belirtme İlgeci

「に」 ilgeci de bir eylemin hedefi olan nesneyi belirtir. Ancak nesneye doğrudan etki eden 「を」 ilgecinden farklıdır. 「に」 ilgecinin bulunduğu cümlelerde eylem ilgi kurulan sözcüğe yönelir. 「に」 ilgeci örneğin devinim belirten eylemlerin hedefini gösterir.

(1) ボブは日本行った。- Bob Japonya'ya gitti.
(2) 帰らない。- Not go back home.
(3) 部屋くるOdaya gelmek.

「に」 ilgecini "gelmek" eylemiyle kullandığımızda ifade "-a gelmek" anlamını taşır. Gelinen yeri belirtmek içinse 「から」 ilgecini kullanırız: "-dan gelmek". 「から」 sıkça 「まで」 ile çift oluşturur: "-dan ... -a kadar".
(1) アリスは、アメリカからきた。 - Alice Amerika'dan geldi.
(2) 宿題今日から明日までする。- Ödevi bugünden yarına kadar yapacağım.

Japonca eylemlerde hedef kavramı çok geniştir; devinim belirtmeyen eylemlerin de hedefleri olabilir. Örneğin bir nesnenin konumu devinim belirtmeyen (ある ve いる) oluş eylemlerinin hedefindedir. Zaman da hedef olabilir. Devinimli olmayıp da hedefi olan eylemlere birkaç örnek:

(1) 部屋いる。- Kedi odada.
(2) 椅子台所あった。- Sandalye mutfaktaydı.
(3) いい友達会った。- İyi arkadaşa rasladım.
(4) ジムは医者なる。- Jim doktor olacak.
(5) 先週図書館行った。- Kütüphaneye geçen hafta gittim.
Sandalye gibi cansızlarla 「ある」 eyleminin, kedi gibi canlılarla 「いる」 eyleminin kullanılacağını unutmayın.

Hedef ilgecini zaman öğesiyle kullanmayla ilgeç kullanmama arasında hafif bir anlam farkı vardır:
(1) 友達は、来年日本行く。 - Arkadaş gelecek yıl Japonya'ya gidecek.
(2) 友達は、来年日本行く。 - Arkadaş Japonya'ya gelecek yıl gidecek.
Hedef ilgeci tarihi hedef gösterip arkadaşın Japonya'ya gideceği tarihi vurgular. İlgeç olmadan cümlede zamanla ilgili herhangi bir vurgu yoktur.

「へ」 Yön Belirtme İlgeci

「へ」 ilgeci eylemin yönünü belirler. 「に」 ilgeci ile arasındaki temel fark şudur. 「に」 ilgeci eylemi bir (somut veya soyut) varış noktasına "kilitler". 「へ」 ilgeci ise eylemin çıkış noktasındaki yönünü belirler, bundan dolayı da sadece yönü olan devinim eylemleriyle kullanılır. Bu yöndeki hedefe varılacağının garantisi yoktur. Başka bir deyişle 「に」 ilgeci hedefe bağlı kalırken 「へ」 ilgeci varış noktasını kesin olarak tespit etmez. Bir önceki madde başlığındaki üç örnekte 「に」 nin yerine 「へ」 koyduğumuzda cümlenin anlamı hafif değişir, şöyle ki:

(1) ボブは日本行った。- Bob Japonyaya doğru gitti (yola çıktı).
(2) 帰らない。- Eve dönmemek.
(3) 部屋くる。- Odaya doğru gelmek.

「へ」 ilgecini yönü olmayan eylemlerle kullanamayız. Örneğin aşağıdaki kullanım yanlıştır.
(誤) 医者なる。- (Doğrusu 「医者なる」 olacak)

「へ」 ilgeci ile eylemler soyut kavramlara da yönelebilirler. Örneğin gelecekle ilgili hedefler veya beklentiler eylemin yönü olarak belirlenebilir.
(1) 勝ち向かう。 - Zafere gitmek.

Son bir not; bu ilgeç 「へ」 /he/ olarak yazılır ancak söylenişi 「え」 /e/ dir.

「で」 Ortam/Araç Belirtme İlgeci

「で」 ilgeci eylemin gerçekleştiği ortamı veya kullandığı aracı belirtir. Örneğin kişi balık yediyse, bunu nerede yaptı? Okula gittiyse, neyle gitti? Çorbayı neyle içeriz? Bu soruların yanıtını 「で」 ilgeci verir. Birkaç örnek:

(1) 映画館見た。- Sinemada gördüm.
(2) バス帰る。- Otobüsle döndüm.
(3) レストラン昼ご飯食べた。- Restoranda öğle yemeğini yedim.

Bu ilgecin Türkçe karşılığı durumuna göre "-da/de" veya "ile" dir.

「で」 yi 「」 ile Kullanma

"Ne" anlamına gelen sözcük () genellikle 「なに」 diye okunur, ancak bazı durumlarda 「なん」 diye okunduğu da olur. Bu sözcük her zaman Kanci olarak yazıldığı için bu durum belirsizlik yaratır. simgesini nasıl okumalı? Benim size tavsiyem, biri 「なん」 olması gerektiğini söyleyene kadar 「なに」 den şaşmamanız. Simge 「で」 ilgeciyle birlikte kullanınldığında da 「なに」 diye okunur (nasıl okunduğuna bakmak için fare işaretçisini simgenin üstünde tutun).
(1) きた? - Ne ile geldin?
(2) バスきた。 - Otobüs ile geldim.

Gelelim esas karışık olan kısma. 「何で」 olarak yazılan, 「なんで」 diye okunan "niçin" sözcüğü vardır. Gündelik konuşmalarda kullanılır. Aynı anlamı taşıyan fakat daha nazik olan 「どうして」 ve daha resmi olan 「なぜ」 sözcüklerine göre daha abiyane bir tabirdir. Bu tamamen ayrı bir sözcüktür; 「で」 ilgeciyle bir alakası yoktur.
(1) 何できた? - Neden geldin?
(2) だから。 - Serbest olduğum için.

Buradaki 「から」 yukarıda gördüğümüzden farklı olarak "için, -den dolayı" anlamındadır. Bu kullanımı ayrıntılı olarak bileşik cümleler konusunda işleyeceğiz.

Konum Cümle Odağı Olursa

Bazen eylemlerin gerçekleştiği konumlar da cümlelere odak olabilirler. Bu durumlarda konum belirten 「に」、「へ」 ve「で」 ilgeçlerini, odağı belirten 「は」 ve 「も」 ilgeçleriyle birlikte kullanırız. Aşağıda bu ilgeçlerin birlikte kullanılmasına ilişkin örnekler veriyoruz.

Örnek 1

ボブ: 学校行った?- Okula gitti[n] [mi]?
アリス: 行かなかった。- Gitmedi[m].
ボブ: 図書館には? - Kütüphaneye peki?
アリス: 図書館にも行かなかった。 - Kütüphaneye de gitmedi[m].
Bu örnekte Bob eylemin konumunu belirten yeni bir odak gündeme getiriyor: kütüphane. Bağlamdan da anlaşıldığı gibi soru, 「図書館には行かなかった?」 sorusunun kısaltılmışıdır.

Örnek 2

ボブ: どこ食べる?- Nerede yiyelim?
アリス: イタリアレストランではどう? - İtalyan Lokantası nasıl?
Bob "Nerede yiyelim?" diye soruyor, bunun üzerine Alice bir İtalyan restoranına gitmeyi önerir. "(bir konum)-da nasıl olur?" şeklinde çevirebileceğimiz bir cümle bir teklif sunduğu için yeni bir odak gündeme getirmiş olur. Örneğimizde yanıt olarak konum (İtalyan restoranı) belirtilir dolayısıyla yeni odağımız odur.

Nesne Cümle Odağı Olursa

Nesne ilgeci başka ilgeçlerle birlikte kullanılmaz; ilgeç bu yönüyle diğer ilgeçlerden farklıdır. Bir önceki başlığa bakarak hem nesneyi hem odak olan öğeyi belirtmek için 「をは」 bileşiğinin kullanıldığını düşünebilirsiniz, ancak durum böyle değildir. 「を」 ilgeci kullanmadan da cümle odağı nesne olabilir. 「をは」 diye bir kullanım ise yoktur.

(1) 日本語習う。 - Japonca öğrenmek.
(2) 日本語習う。 - Japonca söz konusu ise, öğreneceğim.

Şu hatayı yapmamaya dikkat edelim.
(誤) 日本語をは習う。- Bu kullanım yanlış.

← Önceki (Geçmiş Zaman) İçindekiler Sonraki (Geçişli ve Geçişsiz Eylemler) →