Bileşik Cümleler

← Önceki (Soru İlgeci) | İçindekiler | Sonraki (Teli Çekimin Diğer Kullanımları)→Bileşik Cümleler

Bu konumuzda birden fazla basit cümleyi bir tane bileşik cümle içinde toplamayı ele alıyoruz. Bunlar eylem cümlesi (eylemleri sıralama) veya ad cümlesi (oluşu sıralama) olabilir. Örnegin "Koştum. Dinlendim." cümlelerini "Koştum ve dinlendim." şeklinde, "Zengindir. Yakışıklıdır. Karizmatiktir." cümlelerini de "Zengin, yakışıklı ve karizmatiktir. " şeklinde birleştiririz.

Özellikleri Sıralama

Japonca'da ad ve sıfatları bir cümle içinde sıralamak kolaydır. Türkçe'de bir kişinin özelliklerini tarif etmek için "Osman A, B ve C'dir" gibi bir cümle kurarız. Japonca'da da benzer bir durum söz konusu. Sonuncusu hariç sıralanan ad veya sıfatlara belirli ekler eklenir, son gelen ad veya sıfatın ise normal çekimi yapılır.
Sıralama Maksadıyla Ad ve Sıfatlara Eklenen Ekler

Örnekler

(1) 部屋は、きれい静かとても好き
- Benim odam temizdir, sessizdir; [onu] çok beğenirim.

(2) 彼女は、学生じゃなくて先生だ。
- O [bayan] öğrenci değildir, öğretmendir.

(3) 田中さんは、お金持ちかっこよくて魅力的ですね。
- Tanaka Bey zengin, yakışıklı ve çekici, öyle değil mi?

「お金持ち」 sözcüğüne eklenen 「で」 ilgeç değildir çünkü ortada ilgi kuracağı bir eylem yok, karıştırmamakta fayda var. 「で」yi bildirim 「だ」'sının sıralamalarda kullanılan şekli olarak düşünürseniz belki yardımcı olur.

Teli Çekimi Kullanarak Eylemleri Sıralama

Benzer şekilde birkaç eylemi de sıralayabiliriz. Böyle bir sıralama genelde "A ettim, B ettim, sora da C ettim" anlamını taşır, yani eylemlerin meydana gelişi sırayladır. Eylemlerin bu sıralama içindeki çekimleri aynı olur; eylemin zamanını ve olumlu/olumsuz oluşunu sıralama içindeki son eylem belirler.
Eylemleri Sıralama
  1. Olumlu çekim: Eylemin geçmiş zaman çekimini yapın, sonra duruma göre 「た」nın yerine 「て」, 「だ」nın yerine 「で」koyun. Buna "eylemlerinteli çekimi" deriz.
  2. Olumsuz çekim: İli sıfatlarda olduğu gibi 「い」nin yerine 「くて」 koyun.
Örnek Çekimler
Geçmiş Zaman"te" Biçimi
食べ 食べ
行っ 行っ
遊ん 遊ん
飲ん 飲ん
      
Olumsuz"te" Biçimi
食べな 食べなくて
行かな 行かなくて
しな しなくて
遊ばな 遊ばなくて
飲まな 飲まなくて

Örnekler

(1) 食堂行って昼ご飯食べて昼寝する
- Yemekhaneye gideceğim, yemek yiyeceğim ve [sonra] şekerleme yapacağım.

(2) 食堂行って昼ご飯食べて昼寝した
- Yemekhaneye gittim, yemek yedim ve [biraz] kestirdim.

(3) 時間ありまして映画見ました
- Zaman[ım] vardı, filim izledim.

「から」 ve 「ので」ile Neden Belirtme

İki cümleyi neden-sonuç ilişkisini içinde 「から」 sözcüğü ile bir araya getirebilirsiniz. İki cümle ( neden - 「から」 - sonuç ) şeklinde birleşir. Çekimi yapılmamış adlara ve nalı sıfatlara bu işlem sırasında olayın sebebini belirgin hale getirmek için 「だ」eklenir. Eklenmezse「から」 daha önce gördüğümüz "-den" anlamına gelecektir.

Örnekler

(1) 時間なかったからパーティーに行きませんでした
- Zaman[ım] olmadığından, partiye gitmedim (gidemedim).

(2) 友達からプレゼント来た
- Arkadaştan hediye geldi. (「だ」 eklemeğe unuttuk)

(3) 友達だからプレゼント来た
- Arkadaş[ım] olduğundan [ondan] hediye geldi.

Bağlamdan açıkça anlaşılıyorsa sebebi veya sonucu cümleden çıkarabiliriz. Sebebi belirtmeyeceksek 「だ」veya 「です」 kullanmamız gerekir. Nezaket kipi de 「から」dan sonra 「です」 kullanmayı gerektirir.

田中さん) どうしてパーティー行きませんでしたか。- Neden partiye gitmedin?
山田さん) 時間なかったからです。- Zaman[ım] olmadığından.

一郎) パーティー行かなかったの?- Parti'ye gitmedin [mi]?
直子) うん、時間なかったから。- Evet, zaman[ım] yoktu da.

(1) 時間なかった。- Zaman[ım] yoktu.
(2) だからパーティー行かなかったの? - Bu yüzden mi partiye gitmedin?

山田さん ve 直子 aynı olayları dile getirmek için 「の」 kullanmayı da tercih edebilirler. Bu durumda 山田さん 「時間なかったのです」 veya 「時間なかったんです」der; 直子 ise kadınsı bir tınıyla「時間なかったの」 der. Bu şekilde kurulmuş cümleler de sebep bilirtmek için kullanılabilir:

(1) 時間なかったのだ+パーティー行かなかった
cümleleri
(2) 時間なかったのでパーティー行かなかった
şeklinde bir araya gelir.

Çoğu yerde 「ので」 ile 「から」yı birbirinin yerine kullanabiliriz, arada çok ince bir fark var. 「から」 ile bir olayın kesin sebebi belirtilir. 「ので」 ise daha çok olayların akışını aktarır; A oldu sonra B oldu şeklinde. Daha nazik bir ifade olduğu için de mazeret belirtirken 「ので」 kullanılır:

(1) ちょっと忙しいのでそろそろ失礼します
- Biraz meşgul olduğumdan birazdan ayrılacağım.

Doğrudan çevirisi "rahatsızlık vermek", "kabalık etmek" olan 「失礼します」deyimi bir yerden ayrılırken veya bir kişinin biraz zaman ayırmasını rica ederken kullanılan kibar bir ifadedir.

Hatrılatma: Açıklama 「の」 sunu çekimi yapılmamış adlar ve sıfatlarla kullanırken önüne 「な」 katmayı unutmayın. Hatırlamak için İlgeçler 3 konusunu tekrar okuyun.

(1) 学生ので、お金ないんです。
- Öğrenci olduğumdan para[m] yok.

(2) ここ静かので、とても穏やかです。
- Burası sessiz olduğundan çok huzurludur.

(3) ので、友達会う時間ない
- Bu yüzden arkadaşla buluşmağa vakit[imiz] yok.

Bildiğiniz gibi açıklama 「の」 sunu 「ん」 şeklinde kısaltabilmekteyiz. Söyleniş kolaylığı sağlamak için benzer şekilde 「ので」 yi konuşma esnasında 「んで」 şeklinde kısaltabiliriz.

(1) 時間なかったんでパーティー行かなかった
- Zaman[ım] olmadığından partiye gitmedim (gidemedim).

(2) ここ静かんでとても穏やかです。
- Burası sessiz olduğundan çok huzurludur.

(3) なんで友達会う時間ない
- Bu yüzden arkadaşla buluşmağa vakit[imiz] yok.

"-e rağmen" Anlamında「のに」

「のに」 de aynı 「ので」gibi kullanılır. İki cümleyi [1. Cümle] のに [2. Cümle] şeklinde birleştirebiliriz ( [1. Cümle] -e rağmen [2. Cümle] ).

Örnekler

(1) 毎日運動したのに全然痩せなかった
- Hergün spor yapmama rağmen hiç mi hiç zayıflamadım.

(2) 学生のに彼女勉強しない
- Öğrenci olsa da [pek] ders çalışmıyor.

「が」ve 「けど」ile Karşıtlık Belirtme

「が」 ile 「けど」 da iki cümleyi birleştirmek için kullanılır, ancak bu sefer anlamdaki karşıtlığı vurgulamak için. Ad ve nalı sıfatlar için yine 「だ」 kullanmamız gerekir. Ayrıca bağlamdan anlaşıldığı taktirde sebep veya sonucu cümleden çıkarabiliriz.

Örnekler

(1) デパート行きました何も欲しくなかったです。
- Alışveriş merkezine gittim ama arzu ettiğim hiçbir şey yoktu.

(2) 友達聞いたけど知らなかった
- Arkadaşa sordum ama [sorumun cevabını] bilmiyordu.

(3) 今日だけど明日忙しい
- Bugün zamanım var ama yarın meşgul olacağım.

(4) だけどまだ好きなの。
- Öyle olabilir ama onu yine de severim. (kadınsı tınıda bir açıklama)

Garip gelebilir ama 「聞く」 eyleminin birbiriyle ilgisiz iki anlamı vardır: "dinlemek" ve "sormak". İki anlamı nasıl karışmıyor diye merak edebilirsiniz; genelde bağlam tereddüte yer bırakmaz, eylemin hangi anlamıyla kullanıldığı açıktır. (2) örneğinde arkadaşının bilmiyor oluşundan tahminle konuşmacının sorduğu anlamı çıkar. Ancak farklı bir bağlam içinde aynı cümle "Bir arkadaştan duydum, bilmiyordum." anlamına gelebilir.

「が」 anlam olarak 「けど」 ya göre daha sıcak ve naziktir. Böyle kesin bir kural olmamasına rağmen 「が」 daha çok 「~ます」 ve 「~です」 ile, 「げど」de normal çekimlerle kullanılır. 「けど」 nun daha resmi biçimi「けれど」dur, daha da resmisi ise 「けれども」.

Türkçe "ama", "fakat", "ancak" vb. bağlaçlardan farklı olarak 「けど」 ve 「が」 bağlaçları her zaman karşıtlık belirtmez. Aşağıdaki cümleler başka anlamdaki kullanımlara örnektir. Burada 「けど」 ve 「が」 anlam olarak daha çok "ve" bağlacına yakın.

(1) デパート行きましたいいたくさんありました
- Alışveriş merkezine gittim, güzel şeylerden bol bol vardı (birçok beğendiğim şey vardı).

(2) マトリックス見たけど面白かった
- "Matrix"i izledim, ilginçti.

「し」ile Birden Fazla Sebep Belirtme

Bur konuya açıklama getirmek için birkaç eylemi veya durumu sıralamanız gerekirse bunu 「し」 kullanarak yapabilirsiniz. Bunun için her yancümleye 「し」 eklersiniz. 「し」, 「や」 ilgecine kullanım itibariyle çok benzer. Hatırlatalım: cümle içinde çekimi yapılmamış ad veya nalı sıfat varsa bunlara 「だ」 eklenir. Birkaç örneğe bakalım.

(1) どうして友達じゃないんですか?- Neden arkadaş değil [de başkası]?
(2) 先生だし年上だし・・・。- Öğretmendir, [sonra] ihtiyardır...

(1) どうして好きなの?- Onu neden beğeniyorsun?
(2) 優しいかっこいい面白いから。- Naziktir, [sonra] yakışıklıdır, ilginçtir; ondan.

Son cümle「優しくてかっこよくて面白いから。」 şeklinde de olabilirdi ancak anlam biraz farklı olurdu. "-te" biçimi ile yapılan sıralamalarda verilenlerden başka seçenek olabileceği akla gelmez, ancak 「し」 başka seçeneklerin olabileceğini ima eder.

「~たりする」ile Birden Çok Eylemi İfade Etme

Bunu 「や」 ilgecinin eylemler için olanı gibi düşünebiliriz. Eylemlerin çekimi yapılır, her birine 「り」 eklenir. 「や」 ilgecinde olduğu gibi zamanı son eylem belirler (bu durumda「する」 eylemi). Cümle içinde verilenlerden başka seçenekler de olabileceği göz önünde bulundurarak eylemleri bu şekilde sıralarız.

Bu şekilde olan sıralamalarda oluşu da kullanabiliriz. Bu durumda eylemlerin yerine ad ve sıfatların çekimini yapar ve 「り」 ekleriz. En sona yine 「する」 gelir.

「~たりする」 ile Eylemleri Sıralama

(1) 映画見たり読んだり昼寝したりする。
- Filim izler, kitap okur, şekerleme yaparım.

(2) この大学授業簡単だったり難しかったりする
- Bu üniversitenin derslerinin bazıları kolay, bazıları zordur (ayrıca başka türlü de olabilir, mesela orta zorlukta).

Gördüğünüz gibi zamanı ve olumlu/olumsuz olma durumunu sondaki 「する」 eylemi belirler.

(3) 映画見たり読んだりした
- Kâh filim izledim, kâh kitap okudum.

(4) 映画見たり読んだりしない
- Filim izlemem, kitap okumam.

(5) 映画見たり読んだりしなかった
- Filim izlemez, kitap okumazdım.

← Önceki (Soru İlgeci) İçindekiler Sonraki (Teli Çekimin Diğer Kullanımları)→