Arzular, Öneriler

← Önceki (Gereklilik ve Zorunluluk) | İçindekiler | Sonraki (Başkasının Sözünü Aktarma) →Japonca'da Arzuları ve Önerileri Dile Getirme

Bu konumuzda Japonca'da arzu ve önerilerimizi doğrudan veya ima yoluyla nasıl dile getireceğimizi göreceğiz. 「たい」 li çekimler ve eylemlerde nezaket kipi işleyeceklerimiz arasında. Ayrıca 「たら」 ve 「ば」 sözcüklerinin özel kullanımlarını göreceğiz.

Arzuların 「たい」 Ekiyle Dile Getirmesi

Japonca'da bir eylemi yapmak istediğimizi bir ekle ifade ederiz. Bunun için eylem gövdesine 「たい」 ekini ekleriz. Bu şekilde kurulan cümleler "İstediğim falanca şeyi yapmaktır" tarzında ad cümleleridir. İlginçtir, oluşan sözcük ili sıfat özelliğinde (「たい」 eki de zaten "i" ile biter). Bu sözcüklere bildiğmiz ili sıfat çekimleri uygulanır. Ancak bu sözcükler eylemden türetildikleri için ili sıfatlardan farklı olarak bunlarla birlikte 「を」、「に」、「へ」、ve 「で」 ilgeçleri kullanılabilir. Aşagıda örnek çekim çizelgesi verilmiştir.

「たい」li çekimler
OlumluOlumsuz
Şimdiki Zaman行きたい行きたくない
Geçmiş Zaman行きたかった行きたくなかった

Örnekler

(1) したいですか。- Ne yapmak istiyorsun?
(2) 温泉行きたい。- Kaplıcaya gitmek istiyorum.
(3) ケーキ食べたくないの?。- Kek yemek istemiyor musun?
(4) 食べたくなかったけど食べたくなった。- Yiyesim yoktu ama [şimdi] yiyesim geldi.

Dördüncü örneği Türkçe'ye çevirmek zor oldu. Bu örneği daha iyi anlamak için "なる」 Eylemini İli Sıfatlarla Kullanma" konusunu gözden geçirmek yararlı olabilir. Burada 「なる」 eyleminin geçmiş zaman çekimi kullanılmış. Esprili bir örnek olarak olumsuz çekim 「~たくない」 ve 「なる」 eylemi ile kurulan bir dilburan verelim: 「食べたくなくなった」. Anlamı "yemeyesim geldi".

Cansız nesnelerin arzuları olamayacağı için doğal olarak「ある」 eylemine 「たい」 çekimi uygulanamıyor. Ancak bu çekimi 「いる」 eylemine uygulayabiliriz:
(1) ずっと一緒いたい。- Sonsuza dek beraber olalım istiyorum.

「たい」 çekimi uygulanan bir eylem sadece birinci (tekil ve çoğul) kişiyi kasteder. Bu yapıyla "Sen dinlenmek istiyorsun" ve "O kitap okumak istiyor" benzeri cümleleri kurulamaz. Ancak birinci kişi dışındakiler için soru sorulabilir. Başkasının arzusunu dile getirmeyi sonraki bir derste işleyeceğiz.

Arzuların 「欲しい」 Sözcüğüyle Dile Getirilmesi

Türkçe'de arzularımızı "istemek" eylemiyle dile getiririz. Japonca'da bu iş için eylem değil sıfat kullanılır; sahip olunması istenen nesnenin veya yapılması istenen eylemin "arzu edilen" bir şey olduğu vurgulanır. Örneğin Japonlar "Kitap okumak istiyorum" yerine "Kitap okumak istediğim şeydir" derler. Benzer bir kullanımla 「好き」 sıfatında karşılaşmıştık. 「好き」nin üstünde fazla durmadık ama 「欲しい」 nin üstünde biraz duracağız.

Örnekler

(1) 大きい縫いぐるみ欲しい!- Büyük bir oyuncak bebek istiyorum!
(2) 全部食べてほしいんだけど・・・ - Hepsinin yenmesini istiyorum ama...
(3) 部屋きれいしてほしいのよ。 - Odayı toparlamak istiyorum artık.

Bir şeyin yapılmasını istemek için daha uygun yollar da var. Bunları daha sonra işleyeceğiz. Şunu da ekleyelim, belli bir kalıbın gereği olarak eylemin teli haline eklenen sözcükler çoğunlukla hiraganayla yazılır (bu örnekte olduğu gibi).

Önerileri Dile Getirme

Japonca'da öneri dile getirmek için eylemler öneri kipine girer. Bu süreçte eylemler belli bir değişmeye uğrayıp bir öneriyi dile getirir duruma gelirler. Bu değişme rulu ve ulu eylemler için farklıdır. Aşağıdaki kutuda Japonca'nın öneri kipinin kuralları verilmiştir.

Özet
Aşağıda gruplara göre örnek eylemler çizelgesi verilmiştir.
Örnek Rulu Eylemler
Yalınİstek Kipinde
食べ食べよう
よう
信じ信じよう
よう
起き起きよう
よう
掛け掛けよう
    
Örnek Ulu Eylemler
Yalınİstek Kipinde
そう
こう
ぼう
とう
もう
ろう
のう
    
Özel Eylemler
Yalınİstek Kipinde
するしよう
くるこよう

Örnekler

Ölmek eyleminin 「死のう」 hali (ölelim) kullanımı ikmansız gibi. (Kim öyle birşey desin ki?) Çizelgenin bütünlüğünü tamamlasın diye verildi. Burada birkaç örnek cümleye yer veriyoruz:
(1) 今日しようか? - Bugün ne yapalım?
(2) テーマパーク行こう! - Lunaparka gidelim!
(3) 明日食べようか? - Yarın ne yiyelim?
(4) カレー食べよう! - Köri yiyelim!

Teklifler geleceğe dönük tasarılar olduklarından öneri kipindeki eylemlerin geçmiş zaman çekimleri olmaz. Yukarıdaki örnekte 「明日」 sözcüğünü 「昨日」 sözcüğüyle değiştirirsek cümle anlamsız olur.

Sonraki konularımızdan birinde öneri kipinin farklı bir kullanımını da göreceğiz.

Öneri Kipinin Nazik Hali

İstek kipinin nazik hali daha da basit, eylem gövdesine 「~ましょう」 eklenir sadece. İstek kipindeki eylemler her zaman cümlenin sonunda yer alır. Nezaket kipi için de aynı şey geçerli; önceki bir konumuzda buna değinmiştik.
Özet
Örnek eylemler
Yalın Haliİstek Kipinde (Nazik)
するましょう
くるましょう
寝るましょう
行く行きましょう
遊ぶ遊びましょう

Görüldüğü gibi yeni birşey yok. İstek kipinin Nezaket Japoncası'ndaki hali.
(1) 今日しましょうか? - Bugün ne yapalım?
(2) テーマパーク行きましょう! - Lunaparka gidelim!
(3) 明日食べましょうか? - Yarın ne yiyelim?
(4) カレー食べましょう! - Köri yiyelim!

「ば」 ve 「たら」 İlgeçleri İle Öneride Bulunma

Japonca'da öneride bulunmanın başka bir yolu 「ば」lı ve 「たら」lı koşul cümlelerine 「どう」 belirtecinin eklenmesidir. Bu yapının zor bir yanı yok. Aşağıda iki örnek cümle ile açıklıyoruz:

Örnekler

(1) 銀行行ったらどうですか。- Bankaya gitsek nasıl olur? (Bankaya gitsek?)
(2) たまに両親話せばどう?- Anne babanla arada bir konuşsan nasıl olur? (Anne babanla arada bir konuşsan?)
← Önceki (Gereklilik ve Zorunluluk) İçindekiler Sonraki (Başkasının Sözünü Aktarma) →