ひらがな

← Önceki (Yazı Sistemi) | İçindekiler | Sonraki (Katakana) →
Alıştırmalara GitHiragana Abecesi

Hiragana Japon yazı sisteminin iki fonetik abecesinden biridir. Japoncadaki tüm sesleri karşıladığından aslında yazı yazmak için tek başına da kullanılabilir. Ancak Japonca sesdeş sözcüklerin çokluğundan anlamı yazıya kesin olarak aktarabilmek için kancilere de ihtiyaç duyulur. Aşağıda Hiragana ile birlikte Türkçe hece karşılıkları verilmiştir.

Hiragana 1. Çizelgesi
n v r y m h n t s k
a
ゐ*
(çi)

(şi)
i

(fu)

(tsu)
u
ゑ* e
o
* artık kullanılmamaktadır

Hiragana harflerini ezberlemek çok zor değil. Yazarak öğrenecekseniz mutlaka çizgilerin yön ve sırasını doğru öğrenin. Çizim sırasının çalışmak için bu siteden faydalanabilirsiniz.

Notlar
  1. Tablodaki harflerin telaffuzunu sütunlardaki ünsüzlerle satırdaki ünlüleri eşleştirerek bulabilirsiniz. Örnegin 「き」 / ki / diye, 「ゆ」 da / yu / diye okunur.
  2. Sesletimde bazı istisnalar var. 「ち」 "çi", 「つ」 da "tsu" diye telaffuz edilir.
  3. 「ん」 harfi istisna olarak tek bir ünsüzden oluşur. Kelime içinde başka hecelerin sonuna eklenir. Örneğin 「かん」 "kan", 「まん」 "man" diye okunur.

Arıza İşaretleri

Hiragana hecelerinin okunuşları iki çeşit arıza işareti yardımıyla değişikliklere uğratılır. Bunlar tırnak işaretini andıran dakuten(濁点) ve derece işaretini andıran handakuten(半濁点). Dakuten işareti hecedeki ünsüzü yumuşak ünsüze çeviriken, handakuten işareti h sesini p ye çevirir. Geçerli kombinasyonlar aşağıda verilmiştir.

p b d z g
a

(ci)

(ci)
i

(dzu)
u
e
o
Notlar
  1. 「ぢ」 ve 「じ」 heceleri birbirinin eşidir, ikisi de / ci / olarak söylenir. 「づ」 hecesi ise / dzu / diye telaffuz edilir.

Küçük 「や」、「ゆ」、ve 「よ」

/ i / ünlüsüyle biten hecelere küçük 「や」、「ゆ」、 veya 「よ」 eklenmesiyle de ünsüz-ünsüz-ünlü biçiminde heceler oluşur. Bunların ilk ünsüzü ilk hecenin ünsüzüdür; ardından / ya / yu / yo / sesleri gelir.

p b c g r m h n ç ş k
ぴゃ びゃ じゃ ぎゃ りゃ みゃ ひゃ にゃ ちゃ しゃ きゃ ya
ぴゅ びゅ じゅ ぎゅ りゅ みゅ ひゅ にゅ ちゅ しゅ きゅ yu
ぴょ びょ じょ ぎょ りょ みょ ひょ にょ ちょ しょ きょ yo
Notlar
  1. 「じ」 / ci / olarak telaffuz edildiği için bu hecenin 「や」、「ゆ」、「よ」 ile elde edilen türevleri de / ca / cu / co / olarak okunur.
  2. Aynı şekilde 「ち」 nin kombinasyonları / ça / çu / ço /, 「し」 nin kombinasyonları / şa / şu / şo / olarak okunur.

Küçük 「つ」

Art arda gelen iki heceden ikincisinin ünsüzünü çift olarak okunmasını sağlamak için iki hece arasına küçük 「つ」 karakteri konulur. Örneğin 「び」 ile 「く」 arasına küçük 「つ」 eklersek elde ettiğimiz 「びっく」 sözcüğü "bikku" olarak okunur. Benzer bir şekilde 「はっぱ」 "happa", 「ろっく」 "rokku" diye okunur.
Notlar
  1. İki heceden sonuncusunun ünsüz sesini tekrarlatmak için küçük 「つ」 karakteri kullanılır. Örnek: 「がっき」 = "gakki".

Ünlüleri Uzatma

Hecelerin ünlü seslerini uzatmak için 「あ」、「い」 veya 「う」 harflerinden faydalanılır.

Ünlüleri Uzatma
Ünlü Uzatanı
/ a /
/ i / e /
/ u / o /

Örneğin, 「か」 hecesindeki ünlü sesin uzatılması gerekirse, buna 「あ」 eklenir. Benzer şekilde 「き → きい」, 「く → くう」, 「け → けい」, 「こ → こう」, 「さ → さあ」 elde edilir.

Uzatılmış ünlülerin telaffuzuna dikkat etmeli çünkü "lise"(こうこう) / "burada"(ここ), "büyükanne" (おばあさん) / "teyze"(おばさん) gibi yalnış anlamalara sebep olunabilir.

Nadiren /e/ ünlüsü 「え」, /o/ ünlüsü de 「お」 harfinin eklenmesiyle uzatılır. Mesela 「おねえさん」、「おおい」 ve 「おおきい」 kelimeleri. Bunlar genel kurala istisnadır.

← Önceki (Yazı Sistemi) İçindekiler Sonraki (Katakana) →
Alıştırmalara Git