Japon Yazısı

← Önceki (Giriş) | İçindekiler | Sonraki (Hiragana) →


Abeceleri

Japonca yazıda, ikisi sadece ses karşılıkları olan, biri anlam ve ses karşılıkları olan, üç çeşit abece karıştırılarak kullanılır.

Kanci olarak anılan "harf"ler Japon yazısında Çin'den geçmiştir. Yazıda yoğun olarak kullanılır. Çoğu sözcük (ad, eylem, sıfat) kanci ile yazılır. En sık kullanılan kancilerin sayısı 2,000 kadardır ancak toplam sayıları 40,000 den fazladır. İlginç bir şekilde, Japon yazısında boşluklar kullanılmaz; kanciler ve aradaki hiragana/katakana karakterleri kelimeleri ayırt etmek için yeterlidir. Japonca'da kanci kullanılmasının en büyük sebebi, sesdeş (telaffuzları aynı olan) söcüklerin çokluğudur. Sözcük anlamının genelden çıkarılamayacağı çok kısa yazılarda dahi kanciler sayesinde anlam kesin olarak belli olur.

Sescil abecelerin adları Hiragana ve Katakana dır; her biri 50 kadar "harf" içerir. Her bir "harf" bir heceyi temsil eder. Hiragana ve Katakana aynı heceler kümesini ifade eder ancak harfleri farklırdır. İki abecenin de kökeninde basitleştirilmiş Kanci'ler yatmaktadır.

Hiragana hece abecesi genelde dilbigisel işlevleri yazıya dökmek için kullanılır. Örneğin eylem çekimleri ve ilgeçler. Çok sık kullanılmayan bir kancisi olan sözcükler, ağırlıkla konuşma dilinde kullanılar ifadeler ve yansıma (temsil ettiği varlığın çıkardığı sesin taklidi) sözcükler de Hiragana ile yazılır. Japonca'ya yeni başlayanlara da bilmedikleri kancilerin yerine Hiragana yazılışları öğretilir.

Katakana abecesi de aynı ses kümesini karşılar, ancak kullanımı genellikle batı dillerinden gelme sözcüklerin yazımıyla sınırlıdır (Latin harflerinin bire bir kanci karşılıkları yoktur). Bundan sonraki üç bölüm Hiragana, Katakana ve Kanci'ye ayrılmıştır.

Ses Yapısı

Her Hiragana karakteri (ve Katakana eşdeğeri) ünsüz - ünlü yapısındaki bir heceye karşılık gelir. Buna tek istisna 「ん」/「ン」 harfleridir, onlar ünsüz bir sese karşılık gelir. Belki de bu yapıdan dolayı, anadili Türkçe olan insanlar için Japonca kelimelerin telaffuzu genellikle kolaydır.

Tiz ve pes seslerin vurgusu konuşma dilinde önemli yer tutar. Örneğin, yazımları da aynı olan sesdeş sözcükler bile hafif tonlama farkıyla farklı telaffuzlara sahip olabilirler. Bu yüzden vurguları iyi telaffuz etmek önemlidir. Bunun için en iyi yöntem Japonların konuşmalarını dikkatlice dinlemek ve onların vurgusunu taklit etmeye çalışmaktır.

Bölümdeki konular
← Önceki (Giriş) İçindekiler Sonraki (Hiragana) →