Sıfat Tadında Yan Cümleler

← Önceki (Geçişli ve Geçişsiz Eylemler) | İçindekiler | Sonraki (İlgeçler 3) →Eylem ve Ad Cümlelerini Sıfat Yerine Kullanma

Japonca'da oluşun ve birçok eylemin çekimi ili sıfatların çekimine benzer. Yüklemin çekimi uygun olan cümleler, tıpkı sıfatlar gibi, adları betimlemek için kullanılabilir. "Yemek yemeyen kişi bankaya gitti." cümlesini ele alalım. Burada "yemek yemeyen" yan cümlesi "kişi" adını betimler, bu bakımdan sıfat işlevindedir. Bu konuda adları yan cümlelerle betimlenmesini işliyoruz.

Ad Cümlelerini Sıfat Yerine Kullanma

Ad cümlelerinin olumsuz, geçmiş ve olumsuz geçmiş halleri adları betimlemek için sıfat yerine kullanılabilirler. Ancak 「だ」 ile kurulan şimdiki zamanın olumlu çekimi için aynı şey geçerli değildir. Bu sonuncusunu sıfat gibi kullanabilmek için ilgeç kullanırız; bir sonraki konuda bunun nasıl yapıldığını da göreceğiz.

「だった」、「じゃない」 ve 「じゃなかった」 ile
sonlanan ad cümleleri sıfat yerine kullanılabilir.

Bazen de birkaç ad herhangi bir ek veya ilgeç kullanmadan yan yana gelir. Aynı durum Türkçe için de geçerli, ancak bunları sıfat niyetine kullanılan ad cümleleri ile karıştırmamak gerekir. Örnek vermek gerekirse; Uluslararası Eğitim Merkezi 「国際教育センタ」 (「センター şeklinde de yazılır」). Bu kullanım şekli çok yaygındır. Hatta bazı kalıplar sözlüklerde ayrı başlık altında gösterilir. Birkaç örnek daha: 「登場人物」、「立入禁止」、or 「通勤手当」.

Örnekler

Adların çekimleri yapılmış ad cümleleri ile betimlenmesine birkaç örnek. Yan cümle (çekimi yapılmış ad cümlesi) açık renkle gösterilmiştir.

(1) 学生じゃないは、学校行かない
- Öğrenci olmayan kişi okula gitmez.

(2) 子供だったアリスが立派大人なった
- [Eskiden] çocuk olan Alice fevkalade bir yetişkin olmuş.

(3) 友達じゃなかったアリスは、いい友達なった
- [Geçmişte] arkadaş olmayan Alice, iyi bir arkadaş oldu.

(4) 先週医者だったボブは、仕事辞めた
- Geçen hafta, doktor olan Bob işini bıraktı.

Eylem Cümlelerini Sıfat Olarak Kullanma

Eylem cümlelerini tıpkı sıfatlar gibi adları betimlemek için kullanabiliriz. Aşağıda bu şekilde kurulmuş oldukça karmaşık cümle örnekleri verilmiştir. Yan cümle (eylem cümlesi) açık renkle gösterilmekte.

Örnekler

(1) 先週映画見た
- Geçen hafta filim izleyen kişi kim?

(2) ボブは、いつも勉強するだ。
- Bob her zaman ders çalışan bir kişidir.

(3) 赤いズボン買う友達はボブだ。
- Kırmızı pantolon alan arkadaş Bob'dur.

(4) 晩ご飯食べなかったは、映画見た銀行行った
- Akşam yemeğini yemeyen kişi filimde gördüğü bankaya gitti.

Japonca Cümle Düzeni

Japonca cümle düzeni Türkçe cümle düzenine çok benzer. Japonca bir cümledenin mekanik (sözcüğü sözcüğüne) çevirisi eylem çekimi, tekil/çoğul ayrımı gibi ayrıntıları göz artı edersek doğruya yakın sonuçlar verir. Genel kalıp özne - nesne - yüklem şeklindedir, ancak yüklemden önce gelen öğelerin sırası dağişkendir. Sadece yüklem zorunlu olarak her cümlede bulunur. Aşağıda birkaç örnek veriyoruz.

Dilbilgisi bakımından tam ve sözcükleri düzgün sıralanmış cümleler

(1) 公園お弁当食べました
(2) 公園お弁当食べました
(3) お弁当公園食べました
(4) 弁当食べた
(5) 食べた

Şu kuralları akılda tutmakta fayda var.

Japonca Cümle Düzeni
  1. Tam bir cümle kurmak için sonuna mutlaka bir eylem getirilir; örtülü oluş da buna dahil.
    例) 食べた
    例) 学生(だ)
  2. Yan cümleler bir istisna dışında adları betimlemek için kullanılabilir.
    例) お弁当食べた学生公園行った
← Önceki (Geçişli ve Geçişsiz Eylemler) İçindekiler Sonraki (İlgeçler 3) →