Sıfatlar

← Önceki (İlgeçlere Giriş) | İçindekiler | Sonraki (Eylemlere Dair Temel Bilgiler) →
Alıştırmalara GitSıfatların Özellikleri

İlgeçleri kullanarak adları artık bir araya getirebildiğimize göre, adları sıfatlarla nitelemenin zamanı geldi. Sıfatlar kendilerinden sonra gelen adların bir özelliğini belirtirler. Adlarda sıfatlar arasındaki ilgi adların kendi aralarında olduğu gibi ilgeçlerle kurulabilir. Sıfatlar iki gruba ayrılır: nalı sıfatlar ve ili sıfatlar. Şimdi aradaki farklarları ve cümlelerde nasıl davrandıklarını göreceğiz.

Nalı Sıfatlar (Sıfateylemler)

Nalı sıfatları öğrenmesi kolaydır çünkü aynen adlar gibi davranırlar. Aslında adlara o kadar benzerler ki, aksi açıkça belirtilmediyse adlarla eş tutabilirsiniz. Ana farklardan biri nalı sıfatların ardısıra gelen adları araya 「な」 koyarak tanımlamalarıdır (nalı sıfat ismi buradan gelir).

(1) 静か。- Sessiz kişi.

[Ad] [İlgeç] [Sıfat] cümle yapısını kullanarak bir adı bir sıfatla niteleyebiliriz. Ancak [Sıfat] [İlgeç] [Ad] şeklinde cümle yapısını kullanamayız. Bunun sebebi açıktır; "Kişi, sessizdir" mantıklı bir cümledir, fakat "Sessiz, kişidir" cümlesi anlamsızsdır.

(1) 友達親切。- Arkadaş nazik.

(2) 友達親切。- Arkadaş nazik bir kişi.

Nalı sıfatların adlarla aynı özellikleri taşıdığını hatırlayınız. Bunu aşağıdaki örnekte açıkça görüyoruz.

(1) ボブは好きだ。- Bob balık sever.

(2) ボブは好きじゃない。- Bob balık sevmez.

(3) ボブは好きだった。- Bob balık severdi.

(4) ボブは好きじゃなかった。- Bob balık sevmezdi.

Çekimler tanıdık geldi mi? Gelmeli de, ad çekimleri ile ilgili olma eylemi bölümünü dikkatlice okuduysanız. "Sevmek" in bir eylem değil de sıfat oluşu sizi merakta bıraktıysa, 「好き」yi "arzulanan" olarak düşünebilirsiniz. Cümlede özne ve konu belirten ilgeçlerin uyum içinde birlikte kullanımına da güzel bir örnek görüyoruz. Cümlenin konusu "Bob"tır ve "balık" öznesi Bob'un tam olarak neyi sevdiğini belirtir.

Son üç çekimi adı doğrudan nitelemek için de kullanabiliriz (geçmiş olmayan olumlu zaman için 「な」 eklemeyi unutmayalım).

(1) 好きなタイプ。- Balığı seven bir tip.

(2) 好きじゃないタイプ。- Balığı sevmeyen bir tip.

(3) 好きだったタイプ。- Balığı geçmişte seven bir tip.

(4) 好きじゃなかったタイプ。- Balığı geçmişte sevmeyen bir tip.

Burada 「好き」、「好きじゃない」 ... yancümleleri balığı seme veya sevmeme durumuna göre "tip" adını niteler. Bu cümle yapısının niçin faydalı olduğu ortadadır; 「タイプは好きだ。」 "tip balık sever" anlamına gelir ki, pek anlamlı olmaz.

Ad tamlamasına tek bir admış gibi davranabiliriz. Örneğin aşağıdaki cümlede olduğu gibi ad tamlamasından cümle odağı yapabiliriz.

(1) 好きじゃないタイプは、好きだ。
- Balığı sevmeyen tipler (kişiler) et sever.

İli Sıfatlar (Gerçek Sıfatlar)

İli sıfatlar her zaman 「い」 ile sonlandıkları için bu adı almışlardır. 「い」 sıfatın çekimi ile değişen bir okuriganadır. Ancak 「い」 ile biten gibi 「きれい(な)」 nalı sıfatları da görmüşsünüzdür. Peki bunları nasıl ayırt edeceğiz? Size kötü haberi vereyim: aslında ayırt etmenin bir yolu yoktur. Bir de iyi haber; 「い」 ile biten, hiragana ile yazılan sadece iki nalı sıfat düşünebiliyorum (「きれい」 ve 「嫌い」). Düşünebildiğim 「い」 ile biten tüm diğer nalı sıfatlar Kanci ile yazılır, bundan dolayı yazılışlarına bakarak ili sıfat olmadıklarını kolayca anlayabilirsiniz. Örneğin Kanci ile 「綺麗」 veya 「奇麗」 şeklinde yazılan 「きれい」 sıfatında, 「い」 sesi 「麗」 kacisine dahil edildiği için, ili sıfat olmadığını çıkarabilirsiniz. İli sıfatların çekimi kanci simgesini etkilemez. Aslına bakılırsa 「嫌い」 sıfatı 「い」 sesi Kanci yazılışının dışına taşan bulabildiğim tek nalı sıfattır. Bunun sebebi de 「嫌い」 sıfatının 「嫌う」 eyleminden türetilmiş olmasıdır.

Adların oluşunun olumusuz halinin de 「い」 (じゃな) ile bittiğini hatırlayınız. İli sıfatları adların oluşunun olumusuzu gibi kullanabilirsiniz. 「だ」 bildireni adlara ve nalı sıfatlara eklinibilirken ili sıfatara eklenmez.

İli sıfatlara 「だ」 EKLENMEZ.

Bu meseleyi de hallettiğimize göre, artık ili sıfatların çekimlerine geçebiliriz. İli sıfat çekimleri ile ilgili öğreneceğimiz iki kural var. Sıfatın çekimi için 「い」yı atarız, sonra da olumsuzluk için 「くない」, geçmiş zaman için ise 「かった」 ekleriz. 「くない」 「い」 ile sonlandığı için, sıfatın olumsuz haline de ili sıfatmış gibi ele alabiliriz. Yani geçmiş zamanın olumsuzunun çekimi geçmiş zamanın olumlusunun çekimi gibidir.

İli Sıfatların Çekimi
İli Sıfat Çekiminin Özeti
Olumlu Olumsuz
Geçmiş Olmayan 高い 高くない
Geçmiş 高かった 高くなかった

İli sıfatlar niteledikleri adların hemen önünde yer alır.

(1) 高いビル。- Yüksek bina.

(2) 高くないビル。- Yüksek olmayan bina.

(3) 高かったビル。- Eskiden yüksek olan bina.

(4) 高くなかったビル。- Eskiden yüksek olmayan bina.

Birkaç sıfatı hernagi bir sıralamayla peşisıra dizebilirsiniz.

(1) 静か高いビル。- Sessiz yüksek bina.

(2) 高くない静かビル。- Yüksek sessiz olmayan bina.

İli sıfatlar ve adlarla (nalı sıfatlarda gördüğümüz gibi) sıfat tamlaması kurabilmekteyiz. Aradaki fark, tabi ki, adı nitelemek için 「な」 ya gerek olmadığıdır. Aşagıdaki örnekte 「値段高い」 sıfat tamlaması 「レストラン」 adını nitelemektedir.

(1) 値段高いレストランあまり好きじゃない
- Fiyatı yüksek restoranları pek sevmem/mezsin/mez.

Bir İstisna

Diğer ili sıfatlardan farklı davranan "iyi" anlamına gelen bir ili sıfat vardır. En sık kullanılan sözcüklerin istisnası çoktur; bu sözcük Japonca'ya yeni başlayanların karşılaştığı zorluklara tipik bir örnektir. "İyi" sözcüğünün aslı 「よい(良い)」 dir. Bu sözcük zamanla 「いい」ye dönüşmüştür. Kanci ile yazıldığı zaman genellikle 「よい」 okunur, dolayısıyla 「いい」 okunuşu hemen her zaman Hiragana ile yazılır. Buraya kadar herşey nettir. Ne var ki tüm çekimler 「いい」den değil de 「よい」den türetilir. Bu durum aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.

Buna benzer davranan başka bir sıfat 「かっこいい」dır. İki sözcüğün birleşmesiyle medana gelmiştir: 「格好」 ve 「いい」. 「いい」yi içerdiği için çekimi aynı şekilde yapılır.

いい」nin Çekimi
Olumlu Olumsuz
Geçmiş
Olmayan
いい よくない
Geçmiş よかった よくなかった
      
かっこいい」nin Çekimi
Olumlu Olumsuz
Geçmiş
Olmayan
かっこいい かっこよくない
Geçmiş かっこよかった かっこよくなかった

Çekimleri 「いい」 ye göre değil de 「よい」 ye göre yapmaya dikkat edin.

Örnekler

(1) 値段あんまりよくない
- Fiyat pek iyi değil.

(2) かっこよかった
- Gerçekten klas görünüyordu!

← Önceki (İlgeçlere Giriş) İçindekiler Sonraki (Eylemlere Dair Temel Bilgiler) →