Oluşla İlgili Alıştırmalar

← Önceki (Başlangıç Düzeyi Dilbilgisi) | İçindekiler | Sonraki (İlgeçlere Giriş) →
Konu Anlatımına Dönüş
Bu Bölümde Kullanılan Sözcükler

Bu alıştırmalarımızda henüz işlediğimiz oluş çekimlerini çalışacağız. Fakat önce kullanacağımız bazı adları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
Kanci
Sayfada geçen kancilerin listesi. Üzerlerinde çizim şeklini gösteren bir sayfaya bağlantı var.
 1. - kişi
 2. - çocuk
 3. - küçük
 4. - orta
 5. - büyük
 6. - arkadaş
 7. - yaşam
 8. - ilerde
 9. - öğrenim
 10. - okul
 11. - yüksek
 12. - araba
 13. - eşlik eden
 14. - ulaşmak
Kelime Listesi
Alıştırmalarda geçen kelimelerin anlamları:
 1. うん - konuşma dilinde "evet"
 2. ううん - konuşma dilinde "hayır"
 3. これ - bu
 4. それ - şu
 5. あれ - o
 6. こう - böyle(dir)
 7. そう - şöyle/öyle(dir)
 8. 人 【ひと】 - kişi
 9. 大人 【おとな】 - yetişkin
 10. 子供 【こども】 - çocuk
 11. 友達 【ともだち】 - arkadaş
 12. 車 【くるま】 - araba
 13. 学生 【がくせい】 - öğrenci
 14. 先生 【せんせい】 - öğretmen, hoca
 15. 学校 【がっこう】 - okul
 16. 小学校 【しょうがっこう】 - ilkokul
 17. 中学校 【ちゅうがっこう】 - ortaokul
 18. 高校 【こうこう】 - lise
 19. 大学 【だいがく】 - üniversite

1. Çekim Alıştırması

Şimdi oluş çekimlerinin sırayla alıştırmasını yapacağız. Adların herbirini bildirim, oluşun olumsuzu, oluşun geçmişi ve oluşun olumsuz geçmişi durumuna göre çekimini yapınız.

Örnek: 人 = 人だ人じゃない人だった人じゃなかった


1. これ これだ
これじゃない
これだった
これじゃなかった
2. 大人 大人だ
大人じゃない
大人だった
大人じゃなかった
3. 学校 学校だ
学校じゃない
学校だった
学校じゃなかった
4. 友達 友達だ
友達じゃない
友達だった
友達じゃなかった
5. 学生 学生だ
学生じゃない
学生だった
学生じゃなかった
Cevapları göster | Cevapları gizle

2. Çekim Alıştırması

İkinci alıştırmamızda birkaç basit cümlenin çevirisini yaptırarak çekim bilginizi ve sözcük dağarcığınızı sınayacağız. Geçmiş olmayan oluşun olumlusu örtülü olarak da verilebilirken, biz bu alıştırmamızda sadece bildirim halini kullanacağız. Şunu da belirtmeliyim ki, bu ifade tarzı cümleye bayanların tercih etmediği çok kesin ve katı bir hava verir.

Örnek: Öğrencidir. = 学生だ。


1. Üniversitedir. 大学だ。
2. Lise değildir. 高校じゃない。
3. Öğretmendi. 先生だった。
4. Yetişkindir. 大人だ。
5. Çocuk değildi. 子供じゃなかった。
6. Böyleydi. こうだった。
7. O (oradaki) değildi. あれじゃなかった。
8. Ortaokul değildir. 中学校じゃない。
9. Arkadaştır. 友達だ。
10. Araba değildi. 車じゃなかった。
11. Buydu. これだった。
12. Öyle değil. そうじゃない。
Cevapları göster | Cevapları gizle

Soru-Cevap Alıştırması

Son alıştırmamızda oluşu kullanarak çok basit soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Evet veya hayır cevabı (うん veya ううん) zaten verilmiştir; size cümleyi tamamlamak düşer. Bildirim 「だ」 sını kullanıp kullanmamanın seçimini yaparken cinsiyet ayrımı yapmaya karar verdim. Erkeklerin bildirim 「だ」 sını, dişilerin ise örtülü oluşu kullandığını var saydım (gerçek hayatta bu böyle değildir).

Örnek:
SORU: 学生?
CEVAP: ううん、学生じゃない


S1) 友達?
C1) うん、友達(dişi)
S2) 学校?
C2) ううん、学校じゃない
S3) それだった?
C3) ううん、それじゃなかった
S4) そう? (Öyle mi?)
C4) うん、そうだ(erkek)
S5) これ?
C5) ううん、それじゃない(nesne konuşanın uzağında)
S6) 先生だった?
C6) うん、先生だった
S7) 小学校だった?
C7) ううん、小学校じゃなかった
S8) 子供?
C8) うん、子供(dişi)
Cevapları göster | Cevapları gizle
← Önceki (Başlangıç Düzeyi Dilbilgisi) İçindekiler Sonraki (İlgeçlere Giriş) →
Konu Anlatımına Dönüş