Dilbilgisi Esasları

← Önceki (Kanci) | İçindekiler | Sonraki (Oluşu İfade Etme) →


Japonca Dilbilgisinde Temel Yapılar

Japonca yazmayı öğrendiğimize göre dilbilgisindeki temel yapılar üzerinde durabiliriz. Bu bölümde adlar, sıfatlar, eylemler ve belirteçler olmak üzere temel sözcük türlerini işleyeceğiz. Ayrıca ilgeçlerle bu sözcükleri uyum içinde bir cümlede bir araya getirmeyi tarif ediyoruz. Bu bölümü bitirince Japonca'nın işleyişi ve düşüncelerin bu dilde ifade ediliş biçimi hakkına temel bilgiye sahip olacaksınız.
Bölümdeki Konular
← Önceki (Kanci) İçindekiler Sonraki (Oluşu İfade Etme) →