"Olmazsa Olmaz" Dilbilgisi

← Önceki (Belirteçler + Gobi) | İçindekiler | Sonraki (Nezaket Kipi) →


Bilmek Zorunda Olduğunuz Dilbilgisi Kuralları

Bu bölüme kadar Japonca'nın ancak en basit ve en temel kurallarını gördük. Bu bilgiler çok geneldir. Farklı sosyal ortamlarda ifade olanağımızı artıracak ilave yapılar gerekli. Gündelik işe yarar Japonca'nın kuralları bu bölümde işliyoruz.

Öğrendiğimiz yapılara ilkin nezaket kipini ekliyoruz. Her dilde düşünceleri daha nazik bir şekilde ifade etmenin olanakları var. Türkçe'de de bu böyle, örneğin nezaketen "sen" yerine "siz" deriz. Arkadaşlarımızla konuşma şeklimiz öğretmenimizle konuşma şeklimizle bir değil. Japonca'nın ilginçliği nezaket gerektiren durumlarda sadece farklı sözcükleri değil, farklı dilbilgisi yapılarını da kullanmasıdır. Sade (rahat) konuşma kipiyle nezaket kipi arasındaki fark çok belirgindir, doğrudan eylemlerin çekimleri değişir.

Bölümün devamında Japonca'nın başka yaygın yapılarını da göreceğiz. "te" biçimini, beceri, koşul ve gönnüllülüğü ifade etmeyi de işleyeceğiz. Son konuların sıralamasında düzen aramayın, yoktur (gerekli de değil). Yalnız bu bölümdeke dilbilgisi kurallarını bilmeniz zorunludur; bunları mutlaka öğrenmeniz gerekir.

Bu Bölümün İçeriği
← Önceki (Belirteçler + Gobi) İçindekiler Sonraki (Nezaket Kipi) →